Tin tức

Cán cân thương mại cả nước năm 2017 thặng dư gần 3 tỷ USD

Tính đến hết tháng 12/2017, tổng kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam đạt 214,01 tỷ USD, tăng 21,2% (tương ứng tăng hơn 37,44 tỷ USD) so với năm 2016; tổng kim ngạch nhập khẩu của cả nước đạt 211,1 tỷ USD, tăng 20,8% (tương ứng tăng 36,3 tỷ USD).