Việt Nam - Nhật Bản

Hiệp định Đối tác Kinh tế Việt Nam – Nhật Bản (VJEPA) được ký kết ngày 25/12/2008 và có hiệu lực từ ngày 1/10/2009. Đây là FTA song phương đầu tiên của Việt Nam, trong đó cả Việt Nam và Nhật Bản dành nhiều ưu đãi cho nhau hơn so với Hiệp định Đối tác Kinh tế toàn diện ASEAN – Nhật Bản (AJCEP). Tuy nhiên, VJEPA không thay thế AJCEP mà cả hai FTA này đều cùng có hiệu lực và doanh nghiệp có thể tùy chọn sử dụng FTA nào có lợi hơn.

Tin tức

Châu Á nỗ lực cứu thương mại tự do

Với chủ đề Nhìn thẳng vào tương lai của toàn cầu hóa và tự do thương mại, Diễn đàn châu Á Bác Ngoa (BFA 2017) tiến hành thảo luận tất cả các góc độ khác nhau của tình hình kinh tế thế giới và châu Á. Đặc biệt, xu hướng bảo hộ thương mại ngày một gia tăng, làn sóng chủ nghĩa dân túy, phản đối liên kết khu vực và toàn cầu hóa thể hiện rõ nét nhất qua việc Anh tách khỏi Liên minh châu Âu (EU) và Mỹ rút khỏi Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP