Việt Nam - Hàn Quốc

Hiệp định thương mại tự do Việt Nam – Hàn Quốc (VKFTA) được ký kết ngày 5/5/2015 và chính thức có hiệu lực từ ngày 20/12/2015. So với FTA ASEAN – Hàn Quốc (AKFTA), trong VKFTA Việt Nam và Hàn Quốc dành thêm nhiều ưu đãi cho nhau trong cả lĩnh vực hàng hóa, dịch vụ và đầu tư. Tuy nhiên, VKFTA không thay thế AKFTA mà cả hai FTA này đều cùng có hiệu lực và doanh nghiệp có thể tùy chọn sử dụng FTA nào có lợi hơn.

Tin tức

Châu Á nỗ lực cứu thương mại tự do

Với chủ đề Nhìn thẳng vào tương lai của toàn cầu hóa và tự do thương mại, Diễn đàn châu Á Bác Ngoa (BFA 2017) tiến hành thảo luận tất cả các góc độ khác nhau của tình hình kinh tế thế giới và châu Á. Đặc biệt, xu hướng bảo hộ thương mại ngày một gia tăng, làn sóng chủ nghĩa dân túy, phản đối liên kết khu vực và toàn cầu hóa thể hiện rõ nét nhất qua việc Anh tách khỏi Liên minh châu Âu (EU) và Mỹ rút khỏi Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP