ASEAN - AUSTRALIA/NEW ZEALAND

ASEAN, Australia và New Zeland ký kết Hiệp định thành lập Khu vực thương mại tự do ASEAN-Australia-New Zealand (AANZFTA) ngày 27/2/2009, có hiệu lực từ ngày 1/1/2010. Đây là thỏa thuận thương mại tương đối toàn diện, bao gồm rất nhiều cam kết về hàng hóa, dịch vụ (gồm cả dịch vụ tài chính và viễn thông), đầu tư, thương mại điện tử, di chuyển thể nhân, sở hữu trí tuệ, chính sách cạnh tranh và hợp tác kinh tế.

Tin tức

Châu Á nỗ lực cứu thương mại tự do

Với chủ đề Nhìn thẳng vào tương lai của toàn cầu hóa và tự do thương mại, Diễn đàn châu Á Bác Ngoa (BFA 2017) tiến hành thảo luận tất cả các góc độ khác nhau của tình hình kinh tế thế giới và châu Á. Đặc biệt, xu hướng bảo hộ thương mại ngày một gia tăng, làn sóng chủ nghĩa dân túy, phản đối liên kết khu vực và toàn cầu hóa thể hiện rõ nét nhất qua việc Anh tách khỏi Liên minh châu Âu (EU) và Mỹ rút khỏi Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP