Thông tin liên quan

 • Hàng Việt có thực sự "hưởng lợi" nhờ AANZFTA?

  Những ưu đãi trong Hiệp định AANZFTA sẽ giúp cho Việt Nam đẩy mạnh xuất khẩu hàng hóa sang thị trường Australia. Tuy nhiên, đây vẫn còn là thị trường đầy thách thức với doanh nghiệp Việt.
 • Hàng Việt hưởng lợi từ Hiệp định thương mại tự do AANZFTA

  Việt Nam có nhiều lợi thế trong xuất khẩu nông thủy sản, hàng tiêu dùng, dệt may, giày dép, sản phẩm gỗ... sang Úc. Đây là những nhóm hàng được hưởng nhiều ưu đãi về thuế trong Hiệp định thương mại tự do ASEAN - Australia - New Zealand (AANZFTA).
 • AANZFTA thúc đẩy thương mại đa phương

  Có hiệu lực từ năm 2010 với cam kết cắt giảm thuế quan cao nhất lên đến 0%, Hiệp định AANZFTA được coi là động lực quan trọng, thúc đẩy thương mại đa phương giữa các quốc gia, đặc biệt, giữa Việt Nam với Australia và New Zealand.
 • Tận dụng ưu đãi của Hiệp định AANZFTA để tăng xuất khẩu

  Theo Hiệp định Thương mại tự do ASEAN-Australia-New Zealand (AANZFTA), các nước thống nhất cắt giảm từ 90-100% tổng số các dòng thuế theo lộ trình từ năm 2010 đến năm 2020.
 • Bản tin: Thông tin thị trường Australia tháng 12/2015

  Đây là bản tin do Thương vụ Việt Nam tại Úc thực hiện nhằm cung cấp các thông tin về thị trường và các đối tác tại Úc nhằm giúp các doanh nghiệp Việt Nam tìm kiếm các cơ hội giao thương với thị trường này.
 • Bản tin: Thông tin thị trường Australia tháng 11/2015

  Đây là bản tin do Thương vụ Việt Nam tại Úc thực hiện nhằm cung cấp các thông tin về thị trường và các đối tác tại Úc nhằm giúp các doanh nghiệp Việt Nam tìm kiếm các cơ hội giao thương với thị trường này.
 • Hồ sơ thị trường Australia/New Zealand

  Hồ sơ thị trường do Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam thực hiện nhằm cung cấp thông tin về các thị trường trọng điểm của nền kinh tế Việt Nam với cộng đồng doanh nghiệp.
 • Bản tin: Thông tin thị trường Australia tháng 9/2015

  Đây là bản tin do Thương vụ Việt Nam tại Úc thực hiện nhằm cung cấp các thông tin về thị trường và các đối tác tại Úc nhằm giúp các doanh nghiệp Việt Nam tìm kiếm các cơ hội giao thương với thị trường này.
 • Bản tin: Thông tin thị trường Australia tháng 8/2015

  Đây là bản tin do Thương vụ Việt Nam tại Úc thực hiện nhằm cung cấp các thông tin về thị trường và các đối tác tại Úc nhằm giúp các doanh nghiệp Việt Nam tìm kiếm các cơ hội giao thương với thị trường này.
 • Bản tin: Thông tin thị trường Australia tháng 7/2015

  Đây là bản tin do Thương vụ Việt Nam tại Úc thực hiện nhằm cung cấp các thông tin về thị trường và các đối tác tại Úc nhằm giúp các doanh nghiệp Việt Nam tìm kiếm các cơ hội giao thương với thị trường này.