Thông tin liên quan

Nhiều doanh nghiệp Israel muốn nhập khẩu trực tiếp các mặt hàng lương thực, thực phẩm, hàng dệt may, giày dép, hàng tiêu dùng và gia dụng, đồ dùng và vật dụng thể thao, trái cây chế biến của Việt Nam.

Xem thêm

Lãnh đạo hai nước nhất trí xem kinh tế là trọng tâm và đưa khoa học - công nghệ trở thành trụ cột ưu tiên trong hợp tác song phương thời gian tới.

Xem thêm