Văn bản thực thi của Việt Nam

Ngày 01/9/2016, Chính phủ ban hành Nghị định 131/2016/NĐ-CP về Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam - Hàn Quốc giai đoạn 2016 - 2018Ngày có hiệu lực: 01/9/2016Nội dung Nghị định có thể được tải về tại đây:

Xem thêm

TT số 201/2015/TT-BTC ngày 16/12/2015 của Bộ Tài chính ban hành Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - Hàn Quốc giai đoạn 2015-2018. Số hiệu: 201/2015/TT-BTCNgày ban hành: 16/12/2015Ngày có hiệu lực: 20/12/2015Thông tư bao gồm các nội dung sau:

Xem thêm

Ngày 14/12/2015, Bộ Công thương ban hành Thông tư sửa đổi Thông tư số 40/2015/TT-BCT ngày 18 tháng 11 năm 2015 của Bộ Công Thương quy định thực hiện Quy tắc xuất xứ trong Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam - Hàn Quốc.Thông tư có hiệu lực từ ngày 14/12/2015.Thông tư được đính kèm dưới đây:

Xem thêm

(Chinhphu.vn) - Bộ Công Thương đã ban hành Thông tư số 40/2015/TT-BCT quy định thực hiện Quy tắc xuất xứ trong Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam - Hàn Quốc. Trong phạm vi Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - Hàn Quốc (VKFTA), hàng hóa nhập khẩu vào lãnh thổ của một nước thành viên được coi là có xuất xứ và đủ điều kiện để được hưởng ưu đãi thuế quan nếu hàng hóa đó đáp ứng một trong các quy định về xuất xứ sau: a- Có xuất xứ thuần túy hoặc được sản xuất toàn bộ tại lãnh thổ của nước

Xem thêm

Thông tư số 40/2015/TT-BCT của Bộ Công Thương ban hành ngày 18 tháng 11 năm 2015 v/v quy định thực hiện Quy tắc xuất xứ trong Hiệp định Tự do Việt Nam - Hàn Quốc. Thông tư bao gồm các nội dung sau:

Xem thêm