Ấn phẩm - Tài liệu

Trong điều tra Chỉ số Năng lực Cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) 2014 do Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) thực hiện có một nội dung điều tra về Cảm nhận của Doanh nghiệp về Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương (TPP). Kết quả điều tra thu được cho thấy nhiều thông tin thú vị về cảm nhận của doanh nghiệp đối với Hiệp định quan trọng này.Download Báo cáo PCI 2014 đầy đủ tại đây: 

Xem thêm

Bản tin Doanh nghiệp và Chính sách Thương mại Quốc tế số 18+19 (Quý I+II/2014) sẽ cập nhật thông tin về tất cả các vấn đề hội nhập nổi bật trong Quý I+II/2014 trên thế giới và của Việt Nam.

Xem thêm

Bản tin Doanh nghiệp và Chính sách Thương mại Quốc tế số 17(Quý IV/2013) sẽ cập nhật thông tin về tất cả các vấn đề hội nhập nổi bật trong Quý IV/2013 trên thế giới và của Việt Nam.

Xem thêm

Bản tin Doanh nghiệp và Chính sách Thương mại Quốc tế số 15+16 (Quý II+III/2013) sẽ cập nhật thông tin về tất cả các vấn đề hội nhập nổi bật trong 2 Quý II và III/2013 trên thế giới và của Việt Nam.

Xem thêm

Bản tin "Doanh nghiệp và Chính sách Thương mại Quốc tế", ấn phẩm phát hành hàng quý của Ủy ban tư vấn về Chính sách Thương mại Quốc tế - Trung tâm WTO - Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam.

Xem thêm

Chủ đề: "Doanh nghiệp Việt Nam và Vòng đàm phán thứ 7 Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương (TPP)".

Xem thêm

Chủ đề: “Việt Nam và Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương”.

Xem thêm