Văn bản thực thi của Việt Nam

Ngày 01/09/2016, Chính phủ ban hành Nghị định 126/2016/NĐ-CP Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN - Ấn Độ giai đoạn 2016 - 2018.Ngày có hiệu lực: 01/09/2016Nội dung Hiệp định có thể được tải về tại đây:

Xem thêm

TT số 169/2014/TT-BTC ngày 14/11/2014 v/v Ban hành Biểu thuế NK ưu đãi đặc biệt của VN để thực hiện Hiệp định thương mại hàng hóa ASEAN- Ấn Độ giai đoạn 2015-2018

Xem thêm

TT số 45/2012/TT-BTC ngày 16/03/2012 v/v Ban hành Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại Hàng hoá ASEAN - Ấn Độ giai đoạn 2012 - 2014

Xem thêm

TT số 58/2010/TT-BTC ngày 16/04/2010 v/v Ban hành Biểu thuế NK ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện khu vực mậu dịch tự do ASEAN- Ấn Độ giai đoạn 2010-2012

Xem thêm

TT số 15/2010/TT-BCT ngày 15/04/2010 v/v Thực hiện Quy tắc xuất xứ trong Hiệp định thương mại hàng hóa ASEAN- Ấn Độ

Xem thêm

Thông tư về việc ban hành biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của việt nam để thực hiện khu vực mậu dịch tự do Asean-Ấn độ giai đoạn 2010-2012

Xem thêm

Thông tư thực hiện quy tắc xuất xứ trong hiệp định thương mại hàng hóa ASEAN-Ấn Độ

Xem thêm