Ấn phẩm - Tài liệu

Thời gian: 1/2018 Đơn vị thực hiện: Ban thư ký ASEAN

Xem thêm

Để hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp và các bộ, ngành trong quá trình triển khai Cơ chế một cửa quốc gia và Cơ chế một cửa ASEAN, Tổng cục Hải quan vừa ban hành “Cẩm nang về Cơ chế một cửa quốc gia và Cơ chế một cửa ASEAN”.

Xem thêm

Đơn vị thực hiện: Trung tâm WTO và Hội nhập thuộc Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam Thời gian: 11/2016

Xem thêm

Đơn vị thực hiện: Ban thư ký ASEANThời gian: 11/2014Giới thiệuẤn phẩm này nhằm hỗ trợ các DNNVV trong ASEAN kết nối nhiều hơn với nhau và tăng cường các mối liên kết của họ vào cung ứng khu vực và chuỗi dây chuyền toàn cầu Với việc ASEAN xây dựng một Cộng đồng ASEAN rộng khắp, hy vọng rằng các DNVVN khác sẽ được truyền cảm hứng và sẽ tiếp tục học hỏi từ các DNVVN trong ASEAN xuất sắc khác.

Xem thêm

Đơn vị thực hiện: Ban Thư ký ASEANThời gian thực hiện: 11/2013Lời nói đầu

Xem thêm

Cộng đồng kinh tế ASEAN 2015: Kết quả Hội nhập và Cơ hội cho Doanh nghiệp, người dân Việt Nam Đơn vị thực hiện: Bộ Công thương và Dự án Hỗ trợ Chính sách thương mại và đầu tư của châu Âu Thời gian thực hiện: 2016 Lời nói đầu:

Xem thêm

Đơn vị thực hiện: Ban thư ký ASEAN Thời gian thực hiện: tháng 12 năm 2015 Lời giới thiệu:

Xem thêm

Đơn vị thực hiện: Ban thư ký ASEAN Thời gian thực hiện: tháng 9 năm 2015 Lời giới thiệu:  "Sổ tay “TỰ DO HÓA CÁC DỊCH VỤ NGHỀ NGHIỆP THÔNG QUA CÔNG NHẬN LẪN NHAU TRONG ASEAN: DỊCH VỤ KẾ TOÁN” là một trong số bốn Sổ tay do Cơ quan Thư ký ASEAN xuất bản, cung cấp hướng dẫn về tự do hóa các dịch vụ nghề nghiệp ở ASEAN. Ba cuốn Sổ tay còn lại đề cập đến dịch vụ Khảo sát Điều tra, Kỹ sư và Kiến trúc.

Xem thêm

Đơn vị thực hiện: Cơ quan Thư ký ASEANThời gian thực hiện: Tháng 9, 2015 Lời giới thiệu:  "Sổ tay “TỰ DO HÓA CÁC DỊCH VỤ NGHỀ NGHIỆP THÔNG QUA CÔNG NHẬN LẪN NHAU TRONG ASEAN: DỊCH VỤ KẾ TOÁN” là một trong số bốn Sổ tay do Cơ quan Thư ký ASEAN xuất bản, cung cấp hướng dẫn về tự do hóa các dịch vụ nghề nghiệp ở ASEAN. Ba cuốn Sổ tay còn lại đề cập đến dịch vụ Khảo sát Điều tra, Kỹ sư và Kiến trúc.

Xem thêm

Đơn vị thực hiện: Ban thư ký ASEANThời gian thực hiện: tháng 9 năm 2015 Lời giới thiệu: "Cuốn số tay “TỰ DO HÓA DỊCH VỤ NGHỀ NGHIỆP THÔNG QUA THỪA NHẬN LẪN NHAU TRONG ASEAN: DỊCH VỤ KỸ THUẬT’ là một trong số 4 cuốn sổ tay được xuất bản bởi Ban Thư ký ASEAN nhằm để cung cấp hướng dẫn về tự do hóa dịch vụ nghề nghiệp trong ASEAN. Ba quyển còn lại trong loạt sách này lần lượt viết về các nghề nghiệp liên quan tới kế toán, kiến trúc và khảo sát.

Xem thêm