Ấn phẩm - Tài liệu

Thời gian: 6/2019 Đơn vị thực hiện: Trung tâm WTO và Hội nhập - VCCI,

Xem thêm

Thời gian: 11/2019 Đơn vị thực hiện: Ban thư ký ASEAN

Xem thêm

Cơ chế trực tuyến hỗ trợ, tư vấn giải pháp cho doanh nghiệp khi gặp các khúc mắc khi trao đổi thương mại, dịch vụ và đầu tư xuyên biên giới trong ASEAN (ASSIST)

Xem thêm

Thời gian: tháng 01/2019 Đơn vị thực hiện: Ban thư ký ASEAN

Xem thêm

Người thực hiện: ThS. Trần Thị Hà, ThS. Phạm Tiến Đạt - Viện Chiến lược và Chính sách tài chính Trong khuôn khổ Diễn đàn Hội nhập Kinh tế Quốc tế Việt Nam 2018

Xem thêm

Hồ sơ thị trường các quốc gia ASEAN - VCCI

Xem thêm

Nghiên cứu "Cơ chế hỗ trợ Doanh nghiệp Khởi nghiệp Sáng tạo: Kinh nghiệm quốc tế - Đề xuất giải pháp cho Việt Nam"

Xem thêm

Tổng hợp thuế quan Thế giới 2018

Xem thêm

Báo cáo: Thuận lợi hóa thương mại qua biên giới trong bối cảnh các khuôn khổ AEC, ASEAN - Trung Quốc và tiểu vùng sông Mekong mở rộng

Xem thêm

Báo cáo: Tác động của Hiệp định Đầu tư Toàn diện ASEAN đối với sản xuất, nông nghiệp, thủy sản, lâm nghiệp và khai thác khoáng sản

Xem thêm