Hiệp định Thương mại Xuyên Thái Bình Dương (TPP)

Sức chịu đựng của nền Kinh tế VN nếu gia nhập TPP?

No replies
phamtu
User offline. Last seen 6 years 26 weeks ago. Offline
Joined: 26/04/2010

Câu hỏi:

Nếu Việt Nam mở cửa toàn diện thị trường dịch vụ, hàng hóa, đầu tư... thì có thể khai thác và hấp thụ được đến đâu? Sức chịu đựng của nền kinh tế Việt Nam nếu gia nhập TPP ra sao? Thời điểm nào là thích hợp nhất để Việt Nam tham gia TPP?

Độc giả Vietnamnet

Trả lời:

Luật sư Trần Hữu Huỳnh (Chủ tịch Ủy ban Tư vấn về Chính sách Thương mại Quốc tế - Trưởng Ban Pháp chế, VCCI): Việc mở cửa toàn diện là một "kịch bản" khó có thể xảy ra ngay cả đối với một "hiệp định thế kỷ" như TPP. Trên thực tế, một "kịch bản" hiện thực là cắt giảm hầu hết các dòng thuế, mở cửa ở mức độ sâu về các mảng dịch vụ, thuận lợi hóa thủ tục đầu tư.

Khả năng khai thác và hấp thụ xét từ góc độ tích cực, cũng như khả năng chịu đựng của nền kinh tế xét từ góc độ tiêu cực phụ thuộc vào nhiều yếu tố, trong đó, đặc biệt nhấn mạnh năng lực cạnh tranh của các ngành nội địa. Tuy nhiên, để nâng cao năng lực cạnh tranh của các ngành nội địa, vai trò của Nhà nước là rất quan trọng.

Nâng cao hiệu quả cạnh tranh của Nhà nước, của doanh nghiệp, của sản phẩm, phụ thuộc không chỉ việc cải cách mạnh mẽ sâu rộng ở trong nước mà còn phụ thuộc nhiều vào việc tham gia các hiệp định thương mại quốc tế.

TPP mới đang là giai đoạn đàm phán, chưa phải là một khuôn khổ pháp lý như WTO. Vì vậy, việc kết thúc đàm phán và đi đến ký kết TPP phụ thuộc vào kết quả đàm phán giữa các bên. Hiện nay, khó có thể nói quá trình mất bao lâu. Dù nhiều nhà lãnh đạo mong muốn nó sớm kết thúc vào trong khoảng 2012.