Hiệp định Thương mại Xuyên Thái Bình Dương (TPP)

Những lợi ích mà Việt Nam có thể thu được từ TPP về IP, TBT, SPS, Mua sắm công

No replies
phamtu
User offline. Last seen 6 years 26 weeks ago. Offline
Joined: 26/04/2010

Câu hỏi

Việt Nam có lợi gì từ những đàm phán TPP về IP? TBT? SPS? Mua sắm công?

Câu hỏi tại Hội thảo “Đàm phán TPP– Việt Nam được gì? Mất gì?”

Trả lời

Luật sư Jay L. Eizenstat, Esq (Hãng luật Miller & Chevalier Chartered): Nhiều công ty Mỹ rất e dè khi đầu tư vào VN do quy định cũng như thực thi bảo hộ quyền SHTT ở đây còn kém. Đàm phán TPP sẽ thiết lập các quy tắc rõ ràng về bảo hộ quyền SHTT và thực thi các quy tắc này. Điều này sẽ tạo ra một môi trường đầu tư minh bạch và thân thiện hơn, từ đó giúp thu hút nhiều FDI hơn, lợi ích mang lại cho VN cũng từ đây mà ra.

Các quy định của TPP về TBT và SPS sẽ giúp loại bỏ những rào cản phi thuế quan bóp méo thương mại và đảm bảo rằng các quy định hạn chế thương mại để bảo vệ sức khỏe sẽ dựa trên những yếu tố khoa học và đánh giá rủi ro rõ ràng. Điều này cũng sẽ thu hút đầu tư vào VN từ Mỹ và các nước TPP khác.

Về mua sắm công, đây là vấn đề ngày càng quan trọng đối với Mỹ cũng như các đối tác FTA của Mỹ. Nhận thức được vấn đề này cũng như tầm quan trọng của việc nâng cao các tiêu chuẩn và thực tiễn mua sắm công ở các nước thành viên WTO, trong nhiều đàm phán FTAs trước đây của mình, Mỹ rất đặc biệt nhấn mạnh việc các đối tác FTA phải gia nhập Hiệp định của WTO về mua sắm công và xem đây như là một phần của đàm phán FTA. Tác động rõ rệt nhất của việc này là số lượng các thành viên WTO áp dụng các quy định của Hiệp định về mua sắm công của WTO trong thực tiễn nước mình ngày càng tăng.

Đúng là trong tương lai gần, nếu TPP có một chương về mua sắm công, điều này sẽ mang lại nhiều lợi ích hơn cho các nhà xuất khẩu và cung cấp dịch vụ Hoa Kỳ (và các nước khác trong TPP) để có thể cung cấp hàng hóa, dịch vụ cho các hợp đồng của chính phủ Việt Nam. Tuy nhiên điều này sẽ không kéo dài quá lâu. Qua thời gian, nền kinh tế Việt Nam sẽ tốt hơn và sẽ tích lũy đủ khả năng để tham gia đấu thầu các hợp đồng mua sắm công của Mỹ. Và vì thế điều quan trọng là ngay từ bây giờ Việt Nam tự mình cam kết xây dựng một cơ chế mua sắm công minh bạch và dựa trên pháp luật.