Hiệp định Thương mại Xuyên Thái Bình Dương (TPP)

Mục tiêu của Hoa Kỳ trong Đàm phán TPP

No replies
phamtu
User offline. Last seen 6 years 26 weeks ago. Offline
Joined: 26/04/2010

Luật sư Jay L. Eizenstat, Esq

Hãng luật Miller & Chevalier Chartered  

 • TPP là một Hiệp định Thương mại Tự do “thế hệ mới” toàn diện, đầy tham vọng và tiêu chuẩn cao
 • Các cam kết nền, về các vấn đề chung, với những lưu ý đến:
  • Sự hài hòa trong các quy định
  • Tính cạnh tranh
  • Các doanh nghiệp vừa và nhỏ
  • Chuỗi cung ứng
  • Trình độ phát triển (nhưng không phải là đối xử đặc biệt và khác biệt cho các nền kinh tế đang/kém phát triển)
 • TPP là một thỏa thuận khu vực mở rộng, linh hoạt và toàn diện

 

Mục tiêu của Hoa Kỳ trong Đàm phán TPP

 • TPP là tiền đề cho hội nhập kinh tế Hoa Kỳ với Khu vực Châu Á-Thái Bình Dương
 • Gia tăng lợi ích của Hoa Kỳ trong chính sách kinh tế và đối ngoại với Đông Nam Á
 • Mở rộng thị trường xuất khẩu của Hoa Kỳ
 • Tránh bị đứng ngoài một khu vực có tốc độ phát triển nhanh nhất thế giới do việc gia tăng Hiệp định Thương mại Tự do trong khu vực này mà không có sự tham gia của các Hoa Kỳ
 • Chống lại những ảnh hưởng ngày càng gia tăng của Trung Quốc trong khu vực và trên thế giới

 

Thách thức đối với Hoa Kỳ trong đàm phán TPP

 • Mối quan hệ giữa TPP với các FTA hiện tại mà Hoa Kỳ đang có với các nước đàm phán TPP
  • Những ràng buộc đối với các nhà đàm phán của Hoa Kỳ
  • Rà soát các khía cạnh của các FTA song phương hiện tại
  • Tiếp cận thị trường, quy tắc xuất xứ
   • Lộ trình song phương
   • Lộ trình đa phương
 • Việc Đại diện TM Hoa Kỳ né tránh sử dụng cụm từ “thương mại tự do” để miêu tả đàm phán TPP là vô tình hay cố ý?
 • Không được áp dụng thủ tục “ký kết nhanh” cho TPP (TPP sẽ phải được Nghị viện Hoa Kỳ thông qua) do đây không phải là một yêu cầu cấp bách

 

Bối cảnh Chính sách Thương mại Hoa Kỳ trong đàm phán TPP

 • Sự ủng hộ đối với tự do thương mại luôn ở mức thấp
 • Chủ nghĩa hoài nghi toàn diện đang chuyển dần sang chủ nghĩa đối kháng toàn bộ
 • Tỉ lệ thất nghiệp cao, đổ lỗi cho thương mại
 • Vấn đề lớn nhất trong chính sách thương mại liên quan tới Trung Quốc:
  • Định giá thấp/trợ cấp tiền tệ
  • Chính sách Khuyến khích sáng chế nội địa
  • Vụ kiện liên quan đến Mục 301 (Các rào cản về tiếp cận thị trường)
 • Không có động thái gì về các FTA còn dang dở với:
  • Hàn Quốc
  • Colombia
  • Panama