Văn kiện hiệp định

 • Văn kiện Hiệp định CPTPP

  Ngày 21/2/2018, các nước thành viên CPTPP đã công bố văn kiện chính thức của Hiệp định để chuẩn bị cho ký kết chính thức vào đầu tháng 3 tới.

 • CPTPP - Tuyên bố chung của các Bộ trưởng 11/2017

  Cuối cùng thì các bộ trưởng 11 thành viên TPP cũng đặt bút ký kết hiệp định của thế kỷ 21 này dưới tên mới CPTPP. Dưới đây là nội dung tuyên bố này.

 • Tóm lược TPP

  Đơn vị thực hiện: Trung tâm WTO và Hội nhập
  Năm: 2016

 • Văn kiện Hiệp định TPP và các Tóm tắt

  Ngày 26/1/2015, các quốc gia thành viên TPP đã công bố bản toàn văn chính thức của Hiệp định. Dưới đây là nội dung chi tiết Toàn văn Hiệp định TPP (bản chính thức) bằng tiếng Anh và bằng tiếng Việt cùng với các Bản Tóm tắt nội dung các Chương Hiệp định của Đại diện Thương mại Hoa Kỳ (USTR) và Bộ Ngoại giao và Thương mại Australia (DFAT) bằng tiếng Anh và Bộ Công Thương Việt Nam (MOIT) bằng tiếng Việt.