Văn kiện hiệp định

  • Tóm lược TPP

    Đơn vị thực hiện: Trung tâm WTO và Hội nhập
    Năm: 2016

  • Văn kiện Hiệp định TPP và các Tóm tắt

    Ngày 26/1/2015, các quốc gia thành viên TPP đã công bố bản toàn văn chính thức của Hiệp định. Dưới đây là nội dung chi tiết Toàn văn Hiệp định TPP (bản chính thức) bằng tiếng Anh và bằng tiếng Việt cùng với các Bản Tóm tắt nội dung các Chương Hiệp định của Đại diện Thương mại Hoa Kỳ (USTR) và Bộ Ngoại giao và Thương mại Australia (DFAT) bằng tiếng Anh và Bộ Công Thương Việt Nam (MOIT) bằng tiếng Việt.