Quan điểm của doanh nghiệp

 • VCCI khuyến nghị phương án hành động cho hiệp hội, doanh nghiệp về một số vấn đề nóng trong TPP

  Đàm phán Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương (TPP) đến nay đã trải qua 17 vòng đàm phán trong đó có một số vấn đề nóng, một số diễn biến mới đặc biệt quan trọng có thể ảnh hưởng tới các quyền và lợi ích của các doanh nghiệp Việt Nam. Vì vậy, ngày 27/5/2013, Trung tâm WTO – Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) đã gửi công văn số 1370/PTM-PC tới các hiệp hội doanh nghiệp Việt Nam nhằm cập nhật thông tin về TPP và khuyến nghị hành động của hiệp hội, doanh nghiệp trong các vấn đề nóng của TPP.
 • Quan điểm của VCCI về phương án mở cửa thị trường dịch vụ và đầu tư trong TPP

  Ngày 16/4/2013, trên cơ sở công văn lấy ý kiến VCCI về quan điểm đàm phán danh mục các biện pháp không tương thích – danh mục NCM (trong đó bao gồm các lĩnh vực không phải tuân thủ một số nghĩa vụ trong các cam kết về Đầu tư và Dịch vụ) trong TPP của Bộ Công Thương, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) đã gửi khuyến nghị về vấn đề này trên cơ sở quyền và lợi ích của cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam.
 • Khuyến nghị của cộng đồng doanh nghiệp về phương án đàm phán Chương Đầu tư và Giải quyết tranh chấp về đầu tư trong TPP

  Bản Dự thảo Chương đầu tư TPP bị tiết lộ tháng 6/2012cho thấy Chương này chứa khá nhiều điều khoản phức tạp, trong đó cơ chế giải quyết tranh chấp giữa Nhà nước và Nhà đầu tư nước ngoài đặt ra rất nhiều điểm đặt gánh nặng trách nhiệm lên vai Nhà nước nhận đầu tư trong quan hệ với Nhà đầu tư nước ngoài.Và cũng vì vậy Dự thảo Chương này có nguy cơ tạo ra sự phân biệt đối xử đáng kể với Nhà đầu tư trong nước theo hướng thuận lợi, ưu đãi hơn cho Nhà đầu tư nước ngoài. Nếu chấp nhận các điều khoản này, không chỉ Nhà nước Việt Nam phải gánh thêm nhiều trách nhiệm, các nhà đầu tư nội địa của Việt Nam có thể sẽ ở thế thiệt thòi, bất lợi hơn so với nhà đầu tư nước ngoài, một điều rất khó chấp nhận cả về logic lẫn thực tiễn.
 • VCCI gửi thư kiến nghị về đàm phán Chương Sở hữu trí tuệ trong TPP lên Đại diện Thương mại Hoa Kỳ

  Trong khuôn khổ các hoạt động vận động chính sách trong đàm phán Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương (TPP), trên cơ sở Khuyến nghị Phương án đàm phán Chương Sở hữu Trí tuệ trong TPP (đã gửi Đoàn đàm phán và các cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam), Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) ngày 31/8/2012 đã gửi Thư Kiến nghị đến Đại diện Thương mại Hoa Kỳ (USTR). Thư kiến nghị nêu các quan ngại và đề xuất về cách tiếp cận vấn đề sở hữu trí tuệ trong TPP của VCCI cũng như của 47 đơn vị khác đại diện cho các doanh nghiệp, hợp tác xã, nhóm bệnh nhân… trên toàn quốc.
 • Khuyến nghị của cộng đồng doanh nghiệp VN chương Sở hữu trí tuệ trong TPP - Quan điểm chung

  Bảo hộ các quyền sở hữu trí tuệ (IP) là một trong những lĩnh vực được quan tâm trong khuôn khổ các đàm phán FTA gần đây của các nước phát triển. Sở hữu trí tuệ vì vậy cũng là một chủ đề lớn trong đàm phán Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương (TPP), một hiệp định được cho là “thế hệ mới”, “tiêu chuẩn cao” giữa chín nước trong đó có những nước phát triển ở mức độ cao như Hoa Kỳ, phát triển ở mức độ vừa phải như Úc, New Zealand, Singapore, Brunei, Chi lê và cả các nước đang phát triển như Malaysia, Peru, Việt Nam.
 • Khuyến nghị của cộng đồng doanh nghiệp VN về Chương Sở hữu trí tuệ trong TPP - Vấn đề Bản quyền

  Bản quyền là lĩnh vực sở hữu trí tuệ điển hình, được ghi nhận và quy định bởi một hệ thống pháp luật chi tiết. Ở các nước thành viên WTO, các quy định về bản quyền tuân thủ những tiêu chuẩn bảo hộ theo quy định của TRIPS.
 • Khuyến nghị của cộng đồng DN VN về phương án đàm phán Chương Sở hữu trí tuệ trong TPP - Vấn đề Sáng chế

  Sáng chế là một trong những chủ đề gây nhiều tranh cãi trong các đàm phán FTA của Hoa Kỳ nói chung và đàm phán TPP nói riêng. Điều này xuất phát từ các lợi ích trái ngược nhau giữa Hoa Kỳ và các nước đang phát triển như Việt Nam trong vấn đề này. Vì vậy, để có thể đạt được kết quả khả thi trong đàm phán, Việt Nam cần có quan điểm tiếp cận vấn đề từ hoàn cảnh cụ thể của mình và có các phương án đàm phán cụ thể thích hợp.
 • Khuyến nghị của cộng đồng DN VN về Chương Sở hữu trí tuệ trong TPP - Vấn đề Độc quyền dữ liệu

  Trong đàm phán TPP, bên cạnh những đề xuất về IP áp dụng đối với tất cả các đối tượng liên quan, Hoa Kỳ còn đưa ra đề xuất về độc quyền dữ liệu chỉ áp dụng đối với một số loại sản phẩm nhất định (dược phẩm, nông hóa phẩm). Phân tích tác động tiềm tàng của các đề xuất này cho thấy nếu không thận trọng, Việt Nam sẽ chịu thiệt hại đáng kể.
 • Khuyến nghị của cộng đồng DN VN về phương án đàm phán vấn đề Chỉ dẫn địa lý - Chương IP của TPP

  Trong đàm phán TPP, trong số các đối tượng được bảo hộ IP, chỉ dẫn địa lý là một mảng tương đối quan trọng với Việt Nam bởi đối tượng này có gắn với một nhóm các sản phẩm nông nghiệp địa phương mà Việt Nam có thế mạnh, đồng thời nó cũng gắn với lợi ích của cộng đồng dân cư nông thôn tham gia sản xuất và kinh doanh các sản phẩm đó.
 • Khuyến nghị của cộng đồng doanh nghiệp VN về phương án đàm phán Chương Sở hữu trí tuệ trong TPP - Bản đầy đủ

  Thực hiện Quyết định 06/2012/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tham vấn cộng đồng doanh nghiệp trong các đàm phán thương mại, tiếp tục các khuyến nghị về phương án đàm phán Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương (TPP), Trung tâm WTO - Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) đã tiến hành nghiên cứu xây dựng Khuyến nghị về phương án đàm phán Chương Sở hữu trí tuệ trong TPP.