Quá trình đàm phán

 • Phiên đàm phán TPP lần thứ 17

  Phiên đàm phán Hiệp định TPP lần thứ 17 đã diễn ra tại Li-ma, Pê-ru từ ngày 15 đến ngày 24/5/2013. Đoàn đàm phán VN gồm 35 thành viên từ các Bộ, ngành liên quan.
 • Cập nhật tình hình đàm phán vấn đề tiếp cận thị trường hàng hóa trong TPP đến vòng thứ 16

  Đàm phán Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương (TPP) đến nay đã trải qua 16 vòng đàm phán với số thành viên lên tới con số 11. Sau hơn ba năm đàm phán, TPP hiện tại mới chỉ hoàn thành đàm phán ở một số lĩnh vực nhỏ, rất nhiều vấn đề lớn khác vẫn đang còn nhiều tranh cãi. Dưới đây là một số thông tin tổng hợp về tình hình đàm phán vấn đề tiếp cận thị trường hàng hóa trong TPP cho đến vòng đàm phán thứ 16.
 • Cập nhật tình hình đàm phán vấn đề sở hữu trí tuệ trong TPP đến vòng thứ 16

  Đàm phán Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương (TPP) đến nay đã trải qua 16 vòng đàm phán với số thành viên lên tới con số 11. Sau hơn ba năm đàm phán, TPP hiện tại mới chỉ hoàn thành đàm phán ở một số lĩnh vực nhỏ, rất nhiều vấn đề lớn khác vẫn đang còn nhiều tranh cãi. Dưới đây là một số thông tin tổng hợp về tình hình đàm phán vấn đề sở hữu trí tuệ trong TPP cho đến vòng đàm phán thứ 16
 • Cập nhật tình hình đàm phán vấn đề mua sắm công trong TPP đến vòng thứ 16

  Đàm phán Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương (TPP) đến nay đã trải qua 16 vòng đàm phán với số thành viên lên tới con số 11. Sau hơn ba năm đàm phán, TPP hiện tại mới chỉ hoàn thành đàm phán ở một số lĩnh vực nhỏ, rất nhiều vấn đề lớn khác vẫn đang còn nhiều tranh cãi. Dưới đây là một số thông tin tổng hợp về tình hình đàm phán vấn đề mua sắm công trong TPP cho đến vòng đàm phán thứ 16.
 • Cập nhật tình hình đàm phán vấn đề lao động trong TPP đến vòng thứ 16

  Đàm phán Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương (TPP) đến nay đã trải qua 16 vòng đàm phán với số thành viên lên tới con số 11. Sau hơn ba năm đàm phán, TPP hiện tại mới chỉ hoàn thành đàm phán ở một số lĩnh vực nhỏ, rất nhiều vấn đề lớn khác vẫn đang còn nhiều tranh cãi. Dưới đây là một số thông tin tổng hợp về tình hình đàm phán vấn đề lao động trong TPP cho đến vòng đàm phán thứ 16.
 • Cập nhật tình hình đàm phán vấn đề doanh nghiệp nhà nước trong TPP đến vòng thứ 16

  Đàm phán Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương (TPP) đến nay đã trải qua 16 vòng đàm phán với số thành viên lên tới con số 11. Sau hơn ba năm đàm phán, TPP hiện tại mới chỉ hoàn thành đàm phán ở một số lĩnh vực nhỏ, rất nhiều vấn đề lớn khác vẫn đang còn nhiều tranh cãi. Dưới đây là một số thông tin tổng hợp về tình hình đàm phán vấn đề doanh nghiệp nhà nước trong TPP cho đến vòng đàm phán thứ 16.
 • Cập nhật tình hình đàm phán vấn đề đầu tư trong TPP đến vòng thứ 16

  Đàm phán Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương (TPP) đến nay đã trải qua 16 vòng đàm phán với số thành viên lên tới con số 11. Sau hơn ba năm đàm phán, TPP hiện tại mới chỉ hoàn thành đàm phán ở một số lĩnh vực nhỏ, rất nhiều vấn đề lớn khác vẫn đang còn nhiều tranh cãi. Dưới đây là một số thông tin tổng hợp về tình hình đàm phán vấn đề đầu tư trong TPP cho đến vòng đàm phán thứ 16.
 • Cập nhật tình hình đàm phán TPP đến vòng thứ 16 (3/2013)

  Tổng hợp của Trung tâm WTO – VCCI về tình hình đàm phán TPP cho tới thời điểm hiện tại (vòng đàm phán thứ 16).
 • Tóm tắt vòng đàm phán thứ 16 Hiệp định Thương mại Xuyên Thái Bình Dương (TPP)

  Vòng đàm phán thứ 16 của Hiệp định Thương mại Xuyên Thái Bình Dương (TPP) vừa khép lại tại Singapore. Mặc dù các nhà đàm phán đã đạt được nhiều tiến triển trong một số lĩnh vực nhưng đối với những lĩnh vực khó khăn nhất thì mới chỉ bắt đầu. Câu hỏi đặt ra là liệu 11 nước TPP có thể và bao giờ sẽ tìm được tiếng nói chung?
 • Tổng hợp tin tức về quan điểm của các bên trong vòng đàm phán 15 TPP

  Vòng đàm phán thứ 15 Hiệp định Đối tác Thương mại Xuyên Thái Bình Dương (TPP) đã diễn ra từ ngày 3-12 tháng 12/2012 tại Aukland, New Zealand, dưới đây là bản tổng hợp tin tức về quan điểm các bên trong vòng đàm phán này.