Báo cáo Đánh giá Tác động của Hiệp định Thương mại Tự do ASEAN – Trung Quốc: Phân tích Định tính và Định lượng

14/08/2016

Tháng 11 năm 2010, Báo cáo Đánh giá Tác động của Hiệp định Thương mại Tự do ASEAN – Trung Quốc: Phân tích Định tính và Định lượng được ban hành trong khuôn khổ Dự án Hỗ trợ chính sách thương mại đa biên giai đoạn III (EU-Việt Nam MUTRAP III).

Mục tiêu của Báo cáo là nhằm đánh giá khuông khổ pháp lý tạo lập bởi ACFTA và tác động của Hiệp định này đối với kinh tế Việt Nam. Từ đo cung cấp cho cán bộ Chính phủ, các nhà đàm phán thương mại, doanh nghiệp và các bên có lợi ích liên quan những ý tưởng, lập luận pháp lý, cách diễn giải và công cụ khác phục vụ cho công tác liên quan.

Trung tâm WTO và Hội nhập - Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam xin giới thiệu với các độc giả  Báo cáo Đánh giá Tác động của Hiệp định Thương mại Tự do ASEAN – Trung Quốc: Phân tích Định tính và Định lượng  này. Hy vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích cho các công việc liên quan của Quý độc giả.

Mời quý độc giả quan tâm tải Ấn phẩm tại tập tin đính kèm dưới đây.