Hiệp định Đối tác Kinh tế toàn diện ASEAN - Nhật Bản (AJCEP)

16/09/2014

Tháng 4/2008, ASEAN và Nhật Bản ký kết Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện (AJCEP). AJCEP được đánh giá là một Hiệp định thương mại tự do (FTA) toàn diện trong nhiều lĩnh vực, bao gồm thương mại hàng hóa, dịch vụ, đầu tư và hợp tác kinh tế. Trước đó hai bên đã ký Hiệp định khung về đối tác kinh tế toàn diện ASEAN - Nhật Bản năm 2003.

Hiệp định AJCEP có hiệu lực từ ngày 1/12/2008. 

Văn kiện Hiệp định:

Hiệp định về Quan hệ đối tác kinh tế toàn diện giữa các quốc gia thành viên hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á và Nhật Bản 2008 (Bản tiếng Anh) (Bản tiếng Việt)

Phụ lục 1 - Biểu cam kết cắt giảm thuế quan

Brunei

Cambodia

Indonesia

Japan

Lào

Malaysia

Myanmar

Philippines

Singapore

Thái Lan

Việt Nam

Phụ lục 2 - Quy tắc cụ thể về sản phẩm

Phụ lục 3 - Sản phẩm công nghệ thông tin

Phụ lục 4 - Thủ tục cấp CO

Phụ lục 5 - Chương trình tiến hành hợp tác kinh tế

Tham khảo thêm:

Trang web về AJCEP của ASEAN: http://ajcep.asean.org/

Tuyên bố chung của các nhà lãnh đạo ASEAN và Nhật Bản về quan hệ đối tác kinh tế toàn diện, ký tại Phnom Penh ngày 5 tháng 11 năm 2002 (Bản tiếng Anh)

Thỏa thuận khung về đối tác kinh tế toàn diện giữa Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) và Nhật Bản 2003 (Bản tiếng Anh) (Bản Tiếng Việt)

Thông báo về việc thay đổi Form C/O AJ với các nước ASEAN (2014) (Bản tiếng Anh) (Bản tiếng Việt)