Đề cập tới REACH: Khuôn khổ cho việc đánh giá liệu các biện pháp phi thuế quan đã phát triển thành các rào cản thương mại phi thuế quan có thể khởi kiện

23/01/2014

Lawrence A.Kogan

Tóm lược:

Bài viết đưa ra sự phân tích hợp lý có khai thác các phán quyết có liên quan gần đây của Tổ chức thương mại thế giới (WTO) để đánh giá liệu các quy định kỹ thuật như cơ chế quản lý đối với Đăng ký, Đánh giá, Cấp phép và Hạn chế hóa chất (REACH) của Liên minh Châu Âu, đã được thông qua và/hoặc áp dụng, là phù hợp với các quy định của WTO. Các quy định về REACH của EU được thông qua vào tháng 12 năm 2006 và chính thức có hiệu lực thi hành từ 1/6/2007. Bộ luật hiện bao gồm hơn 140 điều khoản riêng, 17 phụ lục khác nhau, gần 300 trang nội dung và hàng trăm trang chỉ dẫn, và dự kiến vẫn còn tiếp tục gia tăng đáng kể bởi ngày càng nhiều hướng dẫn mới được ban hành. Kể từ 10 tháng 11 năm 2011, có tới 34 thành viên WTO đã bày tỏ sự quan ngại đặc biệt về các quy định của REACH, được ghi nhận vào hồ sơ 27 lần kể từ khi Cộng đồng Châu Âu lần đầu thông báo tới Ủy ban TBT. Trọng tâm của bài viết này sẽ chỉ xem xét tới hai Hiệp định, đó là: Hiệp định về các hàng rào kỹ thuật trong thương mại (TBT) và Hiệp ước chung về thuế quan và mậu dịch 1994 (GATT 1994). Cả GATT 1994 và Hiệp định TBT đều là các hiệp định đa phương bao gồm một phần của Phụ lục 1A [Hiệp định Marrakesh về việc thành lập Tổ chức thương mại thế giới] và có thể áp dụng được với trường hợp của REACH. 

Tải tài liệu tại đây