Giải quyết tranh chấp số DS374

14/05/2013

Nam Phi - Các biện pháp chống bán phá giá đối với giấy hóa chất không phủ nhập khẩu từ Indonesia

Nguyên đơn:

Indonesia

Bị đơn:

Nam Phi

Các hiệp định liên quan (được đưa ra trong yêu cầu tham vấn)

Hiệp định ADA (Điều VI của GATT 1994): Điều  11.311.4

Ngày nhận được yêu cầu tham vấn

09/05/2008

Bản tóm tắt dưới đây được cập nhật đến ngày 24/02/2010

Tham vấn

Ngày 09/05/2008, Indonesia yêu cầu tham vấn với Nam Phi liên quan đến việc nước này tiếp tục áp thuế chống bán phá giá chính thức đối với giấy A4 trắng, không phủ, làm từ hóa chất (uncoated woodfree white A4 paper) nhập khẩu từ Indonesia. Theo Indonesia, Nam Phi áp dụng biện pháp chống bán phá giá đối với giấy hóa chất không phủ của Indonesia từ ngày 28/05/1999. Ngày 02/04/2004, Nam Phi khởi xướng rà soát hoàng hôn thuế chống bán phá giá. Ngày 17/08/2005, Nam Phi ra kết luận cuối cùng trong cuộc rà soát hoàng hôn, theo đó kết luận việc chấm dứt các biện pháp chống bán phá giá sẽ không có khả năng dẫn đến việc tiếp tục hoặc tái diễn hành vi phá giá. Tuy nhiên, Nam Phi vẫn tiếp tục áp thuế chống bán phá giá đối với giấy hóa chất không phủ của Indonesia.

Do đó, Indonesia cáo buộc Nam Phi vi phạm các nghĩa vụ của mình theo Điều 11.3 của Hiệp định ADA bởi theo quy định của Điều này thì một biện pháp chống bán phá giá phải kết thúc sau 5 năm áp dụng trừ khi tiến hành một cuộc rà soát hoàng hôn hợp lý chứng minh được rằng việc dỡ bỏ biện pháp chống bán phá giá sẽ có khả năng dẫn đến tiếp tục hoặc tái diễn hành vi phá giá và gây thiệt hại. Trong khi đó, theo Indonesia thì trong báo cáo nửa năm của Nam Phi theo yêu cầu của Điều 16.4 của Hiệp định ADA thì vẫn liệt kê cuộc rà soát hoàng hôn nói trên là đang tiếp diễn. Và như vậy nếu tính từ ngày khởi xướng 02/04/2004 thì cuộc rà soát này đã kéo dài hơn 1 năm, vi phạm quy định tại Điều 11.4 của Hiệp định ADA.

Rút yêu cầu/Chấm dứt tranh chấp

Ngày 20/11/2008, Indonesia thông báo với DSB rằng Nam Phi đã ban hành sửa đổi Đạo Luật về Lịch trình Hải quan và Thực thi theo đó dỡ bỏ biện pháp chống bán phá giá đang áp dụng đối với giấy hóa chất không phủ nhật khẩu từ Indonesia hồi tố từ ngày 27/11/2003. Và do đó, Indonesia rút lại yêu cầu tham vấn.