Giải quyết tranh chấp số DS368

14/05/2013

Hoa Kỳ - Các mức thuế chống bán phá giá và chống trợ cấp tạm thời đối với giấy tấm không phủ nhập khẩu từ Trung Quốc

Nguyên đơn:

Trung Quốc

Bị đơn:

Hoa Kỳ

Các hiệp định liên quan (được đưa ra trong yêu cầu tham vấn)

Hiệp định SCM: Điều  1210141732
Hiệp định ADA (Điều VI của GATT 1994): Điều  172918
GATT 1994: Điều  VI

Ngày nhận được yêu cầu tham vấn

14/09/2007

Bản tóm tắt dưới đây được cập nhật đến ngày 24/02/2010

Tham vấn

Ngày 14/04/2007, Trung Quốc yêu cầu tham vấn với Hoa Kỳ liên quan đến các quyết định áp thuế chống bán phá giá và chống trợ cấp tạm thời của Bộ Thương mại Hoa Kỳ đối giấy tấm không phủ (coated free sheet paper) nhập khẩu từ Trung Quốc. Trung Quốc cho rằng các biện pháp này của Hoa Kỳ vi phạm các nghĩa vụ của nước này theo, nhưng không chỉ ở các Điều:

-       Điều VI của GATT 1994

-       Điều 1, 2, 10, 14, 17 và 32 của Hiệp định SCM, và

-       Điều 1, 2, 7, 9 và 18 của Hiệp định ADA.

Tuy nhiên sau đó không có thêm thông tin gì về kết quả tham vấn cũng như không thành lập Ban Hội thẩm.