Giải quyết tranh chấp số DS319

14/05/2013

Hoa kỳ - Mục 776 của Đạo luật Thuế quan 1930

Nguyên đơn:

EC

Bị đơn:

Hoa Kỳ

Các bên thứ ba:

 

Các hiệp định liên quan (được đưa ra trong yêu cầu tham vấn)

Hiệp định Thành lập WTO: Điều  XVI:4
Hiệp định ADA (Điều VI của GATT 1994): Điều  1Phụ lục II618.4
GATT 1994: Điều  VI

Ngày nhận được yêu cầu tham vấn

05/11/2004

Bản tóm tắt dưới đây được cập nhật đến ngày 24/02/2010

Tham vấn

Ngày 05/11/2004, EC yêu cầu tham vấn với Hoa Kỳ liên quan đến Mục 776 của Đạo luật Thuế quan 1930 sửa đổi, các kết luận về phá giá và thông báo áp thuế chống bán phá giá 125,77% của Bộ Thương mại Hoa Kỳ (DOC) đối với thanh thép không gỉ (stailess steel bar) của công ty FRSS (Firth Fixson Special Steels Limited), Anh.

Theo như yêu cầu tham vấn của EC thì Hoa Kỳ đã vi phạm, nhưng không giới hạn ở, các Điều 1,6 (bao gồm các đoạn 6, 8 và 13), 18.4 và Phụ lục II của ADA; Điều VI:1 và VI:2 của GATT; và Điều XVI:4 của Hiệp định WTO liên quan đến các vấn đề sau:

-       Đạo luật Thuế quan 1930, cụ thể là Mục 776 cùng với các tuyên bố liên quan trong Tuyên bố về Hành động Hành chính (Statetment of Administrative Action) đi kèm việc thông qua Đạo luật các Hiệp định vòng đàm phán Uruguay (Uruguay Round Agreements Act – URAA);

-       Việc DOC từ chối kiếm tra các dữ liệu do FRSS đệ trình và loại bỏ các dữ liệu này trong kết luận về biên độ phá giá của FRSS;

-       Việc DOC xác định biên độ phá giá và thuế chống bán phá giá của FRSS dựa trên các thông tin trong đơn kiện của nguyên đơn. 

EC cho rằng các biện pháp này của Hoa Kỳ vi phạm, nhưng không giới hạn ở các Điều 1,6 (bao gồm các đoạn 6, 8 và 13), 18.4 và Phụ lục II của ADA; Điều VI:1 và VI:2 của GATT; và Điều XVI:4 của Hiệp định WTO.