Giải quyết tranh chấp số DS192

19/06/2011

Hoa Kỳ — Các biện pháp tự vệ chuyển tiếp đối với sợi cotton cuộn nhập khẩu từ Pakistan


Tiêu đề:

Hoa Kỳ - sợi cotton

Nguyên đơn:

Pakistan

Bị đơn:

Hoa Kỳ 

Các bên thứ ba:

EC; Ấn Độ

Các hiệp định liên quan (được đưa ra trong yêu cầu tham vấn):

Hiệp định Dệt may: Điều 6.2, 6.3, 6.4, 6.7, 2.4

Ngày nhận được yêu cầu tham vấn:

3/4/2000

Ngày lưu hành báo cáo của Ban Hội thẩm:

31/5/2001

Ngày lưu hành báo cáo của Cơ quan Phúc thẩm:

8/10/2001

Bản tóm tắt cập nhật vụ kiện

Bản tóm tắt cập nhật vụ kiện tới ngày 24/02/2010
Tham vấn

Do Pakistan khởi kiện. 

Ngày 03/04/2000, Pakistan yêu cầu tham vấn với Hoa Kỳ về biện pháp tự vệ chuyển tiếp mà nước này áp dụng đối với mặt hàng sợi cotton cuộn (Mã 301) nhập khẩu từ Pakistan ngày 17/03/1999 (xem Công báo Hoa Kỳ ngày 12/03/1999, hồ sơ 99-6098).

Ngày 05/03/1999, theo Điều 6.10 Hiệp định dệt may (ATC), Hoa Kỳ đã thông báo lên TMB rằng nước này đã tham vấn nhiều lần với Pakistan về vấn đề trên nhưng không đạt được một giải pháp thống nhất do vậy Hoa Kỳ đã đơn phương áp dụng biện pháp hạn chế nhập khẩu. Tháng 4/1999, TMB tiến hành kiểm tra theo Điều 6.10 và khuyến nghị Hoa Kỳ dỡ bỏ các biện pháp hạn chế nhập khẩu này. Ngày 28/05/1999, theo Điều 8.10 Hiệp định ATC, Hoa Kỳ thông báo lên TMB rằng không thể tuân thủ các khuyến nghị của TMB. Bất chấp khuyến nghị tiếp theo của TMB theo Điều 8.10 Hiệp định ATC, Hoa Kỳ tiếp tục giữ quan điểm của mình và do vậy vụ kiện vẫn chưa được giải quyết.
Pakistan cáo buộc như sau:

  • Các biện pháp tự vệ chuyển tiếp của Hoa Kỳ vi phạm Điều 2.4 Hiệp định ATC và không được biện hộ theo Điều 6 Hiệp định ATC.
  • Biện pháp hạn chế của Hoa Kỳ không đạt được các yêu cầu qui định về biện pháp trợ cấp chuyển đổi trong Mục 2, 3, 4 và 7 của Điều 6 Hiệp định ATC.

Ngày 03/04/2000, Pakistan yêu cầu thành lập Ban Hội thẩm nhưng không được DSB chấp thuận tại cuộc họp ngày 18/05/2000.

Thông qua báo cáo của Ban Phúc thẩm và Ban Hội thẩm.

Sau yêu cầu lần thứ hai của Pakistan, DSB đã quyết định thành lập Ban Hội thẩm tại cuộc họp ngày 19/06/2000. Các bên thứ ba gồm Ấn Độ và EC. Ngày 30/08/2000, Ban Hội thẩm chính thức được thành lập.
Ngày 31/05/2001, Ban Hội thẩm công bố báo cáo. Ban Hội thẩm kết luận biện pháp tự vệ chuyển tiếp (hạn chế số lượng) của Hoa Kỳ đối với sợi cotton cuộn của Pakistan áp dụng từ ngày 17/03/1999 và gia hạn thêm 1 năm kể từ ngày 17/03/2000 là vi phạm Điều 6 Hiệp định ATC. Cụ thể, Ban Hội thẩm đưa ra:

  • Hoa Kỳ đã vi phạm Điều 6.2 khi loại trừ sản lượng sản xuất sợi cotton cuộn của các nhà sản xuất liên kết theo chiều dọc nhằm phục vụ chính mục đích sử dụng của họ khỏi qui mô của “ngành sản xuất nội địa sản xuất mặt hàng tương tự hoặc cạnh tranh trực tiếp” với hàng nhập khẩu bị kiện.
  • Hoa Kỳ đã vi phạm Điều 6.4 khi không đánh giá riêng rẽ tác động của hàng nhập khẩu từ Mexico (và các thành viên khác)
  • Hoa Kỳ đã vi phạm Điều 6.2 và 6.4 khi không chứng minh hàng nhập khẩu bị kiện gây ra “đe dọa thiệt hại” đối với ngành sản xuất nội địa.

Đối với các khiếu kiện khác của Pakistan, Ban Hội thẩm kết luận Pakistan đã không chứng minh được Hoa Kỳ vi phạm Điều 6 Hiệp định ATC. Đặc biệt, Ban Hội thẩm kết luận: (a) Pakistan không chứng minh được rằng phán quyết của Hoa Kỳ về thiệt hại nghiêm trọng là không công bằng khi dựa trên những số liệu của cơ quan điều tra Hoa Kỳ; (b) Pakistan không chứng minh được rằng phán quyết của Hoa Kỳ về thiệt hại nghiêm trọng là không công bằng khi cho rằng hàng nhập khẩu từ Pakistan làm suy giảm sản xuất nội địa; (c) Pakistan không chứng minh được phán quyết của Hoa Kỳ về thiệt hại nghiệm trọng và nguyên nhân là không công bằng khi lựa chọn thời gian điều tra và thời gian xác định thiệt hại và nguyên nhân không thích hợp.
Ban Hội thẩm khuyến nghị Hoa Kỳ điều chỉnh biện pháp hạn chế nhập khẩu này cho phù hợp với Hiệp định ATC đồng thời nhấn mạnh Hoa Kỳ nên sớm dỡ bỏ biện pháp này.

Ngày 09/07/2001, Hoa Kỳ kháng án lên Cơ quan Phúc thẩm. Ngày 05/09/2001, Cơ quan Phúc thẩm thông báo lên DSB rằng không thể công bố báo cáo vào ngày 07/09/2001 như đã cam kết. Ngày 08/10/2001, Cơ quan Phúc thẩm công bố báo cáo. Cơ quan Phúc thẩm tán thành kết luận của Ban Hội thẩm rằng Hoa Kỳ đã vi phạm Hiệp đinh ATC. Cụ thể, Cơ quan Phúc thẩm đồng ý với các kết luận sau của Ban Hội thẩm: (a) Hoa Kỳ không định nghĩa thích hợp “ngành sản xuất sợi nội địa”; và (b) Hoa Kỳ không tách bạch tác động của sợi nhập khẩu từ nhà cung cấp của các nước khác nhau khi xác định thiệt hại nghiêm trọng do hàng nhập khẩu Pakistan gây ra. Hơn nữa, Cơ quan Phúc thẩm kết luận rằng Ban Hội thẩm không cần xem xét các số liệu không tồn tại tại thời điểm Hoa Kỳ xác định thiệt hại nghiêm trọng. Điều này dẫn tới một vấn đề rộng hơn liên quan tới việc liệu một nước nhập khẩu có được qui thiệt hại đối với ngành sản xuất nội địa là do tất cả các nước xuất khẩu không và do vậy kết luận của Ban Hội thẩm về vấn đề này không có giá trị pháp lý.

Ngày 05/11/2001, DSB thông qua báo cáo của Cơ quan Phúc thẩm và Ban Hội thẩm được Cơ quan Phúc thẩm sửa đổi.
Tại cuộc họp ngày 21/11/2001, Hoa Kỳ tuyên bố đã hoàn thành tất cả các khuyến nghị của DSB. Cụ thể, ngày 08/11/2001, Uỷ ban thực thi hiệp định dệt may do Bộ thương mại Hoa Kỳ làm chủ tọa đã ra lệnh cho Hải quan dỡ bỏ hạn chế đối với hàng sợi cotton cuộn nhập khẩu khẩu từ Pakistan. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 09/11/2001.

Tình hình thực thi các báo cáo được thông qua

Tại cuộc họp ngày 21/11/2001, Hoa Kỳ tuyên bố rằng vào ngày 08/11/2001, Uỷ ban thực thi hiệp định dệt may đã ra lệnh cho Hải quan dỡ bỏ hạn chế đối với hàng sợi cotton cuộn nhập khẩu khẩu từ Pakistan. Hoa Kỳ chỉ ra rằng, với quyết định này (có hiệu lực kể từ ngày 09/11/2001), Hoa Kỳ đã thực thi đầy đủ các khuyến nghị của DSB.