Giải quyết tranh chấp số DS179

19/06/2011

Hoa Kỳ - Biện pháp chống bán phá giá liên quan tới thép cuộn, thép tấm và thép dải không gỉ nhập khẩu từ Hàn Quốc.


Tiêu đề:

US — Thép không gỉ

Nguyên đơn:

Hàn Quốc

Bị đơn:

Hoa Kỳ

Các bên thứ ba:

EC, Nhật Bản

Các hiệp định liên quan (được đưa ra trong yêu cầu tham vấn):

Hiệp định ADA (Điều VI của GATT 1994): Điều 6, 6.1, 6.2, 6.9, 2, 12, 12.2, 2.4
GATT 1994: Điều VI, X:3

Ngày nhận được yêu cầu tham vấn:

30/07/1999

Ngày lưu hành báo cáo của Ban Hội thẩm:

22/12/2000

Bản tóm tắt cập nhật vụ kiện

Bản tóm tắt cập nhật vụ kiện tới ngày 24/02/2010

Tham vấn

Do Hàn Quốc khởi kiện.

Ngày 30/07/1999, Hàn Quốc yêu cầu tham vấn với Hoa Kỳ về phán quyết sơ bộ ngày 04/11/1998 và phán quyết cuối cùng ngày 31/03/1999 của Bộ Thương Mại Hoa Kỳ (DOC) đối với mặt hàng thép cuộn không gỉ nhập khẩu từ Hàn Quốc và về phán quyết sơ bộ ngày 20/01/1999 và phán quyết cuối cùng ngày 08/06/1999 của DOC đối với mặt hàng thép tấm và thép dải không gỉ nhập khẩu từ Hàn Quốc. Hàn Quốc cáo buộc Hoa Kỳ đã sai sót khi đưa ra các phán quyết trên. Đồng thời, việc Hoa Kỳ áp thuế, cách tính thuế và biên độ chống bán phá giá vi phạm Hiệp định ADA và Điều VI GATT 1994, đặc biệt là các Điều 2, 4, 6 và 12 của Hiệp định ADA. Cụ thể, Hàn Quốc cáo buộc với việc vi phạm các điều khoản kể trên, Hoa Kỳ đã khiến một công ty của Hàn Quốc phá sản, đưa ra hai giai đoạn tính tỷ giá hối đoái khác nhau đối với hàng xuất khẩu và chuyển đổi ngoại tệ đối với một số giao dịch nhất định bằng đồng đô la Hoa Kỳ.

Ngày 14/10/1999, Hàn Quốc yêu cầu thành lập Ban Hội thẩm. Tại cuộc họp ngày 27/10/1999, DSB trì hoãn việc thành lập Ban Hội thẩm.

Thông qua báo cáo của Ban Phúc thẩm và Ban Hội thẩm

Theo yêu cầu lần thứ hai của Hàn Quốc, DSB quyết định thành lập Ban Hội thẩm tại cuộc họp ngày 19/11/1999. Các bên thứ ba gồm EC và Nhật Bản. Ngày 24/03/2000, Ban Hội thẩm chính thức được thành lập. Ngày 22/12/2000, Ban Hội thẩm công bố báo cáo. Báo cáo kết luận như sau:

 1. Đối với “doanh số bán hàng nội địa”
 • Cuộc điều tra thép cuộn của Hoa Kỳ vi phạm Điều 2.4.1, 2.4 lời mở đầu (“so sánh tương đối”), Điều 12.2 Hiệp định ADA và điều X:3(a) GATT 1994.
 • Cuộc điều tra thép tấm của Hoa Kỳ vi phạm Điều 2.4.1 của Hiệp định ADA khi yêu cầu chuyển đổi tiền tệ.
 1. Đối với lượng hàng bán chịu:
 • Đối với cả 2 cuộc điều tra thép cuộn và thép tấm, Hoa Kỳ đã vi phạm Điều 2.4, lời mở đầu của Hiệp ADA thù lao trên doanh số cho các nhà nhập khẩu riêng lẻ; đây là khoản thù lao không được phép do ảnh hưởng tới tính so sánh của giá cả.
 • Đối với cả 2 cuộc điều tra thép cuộn và thép tấm, Hoa Kỳ đã vi phạm Điều 2.4, lời mở đầu của Hiệp định ADA khi đưa ra khoản thù lao trên doanh số cho các nhà nhập khẩu riêng lẻ; đây là khoản thù lao không được phép do làm tăng giá xuất khẩu so với chi phí thực tế, là khoản chênh lệch giữa giá nhập khẩu và giá bán trên thị trường.
 1. Đối với cách tính bình quân gia quyền, Ban Hội thẩm kết luận:
 • Trong cả 2 cuộc điều tra đối với thép cuộn và thép tấm, Hoa Kỳ đã vi phạm Điều 2.4.2 khi so sánh “giá trị thông thường bình quân gia quyền với bình quân gia quyền của tất cả giao dịch xuất khẩu so sánh được”
 • Trong cả 2 cuộc điều tra đối với thép cuộn và thép tấm, việc Hoa Kỳ sử dụng giai đoạn bình quân gia quyền vi phạm Điều 2.4.1 của Hiệp định ADA.
 • Trong cả 2 cuộc điều tra đối với thép cuộn và thép tấm, việc Hoa Kỳ sử dụng giai đoạn bình quân gia quyền vi phạm câu đầu tiên của lời mở đầu của điều 2.4 Hiệp định ADA (“so sánh tương đối”).
 1. Việc Hoa Kỳ vi phạm các điều khoản của Hiệp định ADA gây thiệt hại cho Hàn Quốc.

Tại cuộc họp ngày 01/02/2001, DSB thông qua báo cáo của Ban Hội thẩm.

Tình hình thực thi báo cáo được thông qua

Tại cuộc họp ngày 01/03/2001, Hoa Kỳ thông báo ý định thực thi các khuyến nghị của DSB và thông báo cần một khoảng thời gian hợp lý để thực hiện các khuyến nghị này. Tại cuộc họp ngày 26/04/2001, các bên thông báo lên DSB rằng đã thống nhất được khoảng thời gian hợp lý này là 7 tháng và kết thúc vào ngày 01/09/2001.

Tại cuộc họp ngày 10/09/2001, Hoa Kỳ thông báo đã hòan thành các khuyến nghị của DSB vào ngày 01/09/2001. Tại cuộc họp, Hàn Quốc đã xác nhận kết quả này.