Quyết định số 1949/QĐ-BCT đính chính Thông tư số 11/2020/TT-BCT quy định quy tắc xuất xứ hàng hoá trong EVFTA

31/07/2020

Ngày ban hành: 24/07/2020 

Cơ quan ban hành: Bộ Công Thương

Ngày 24/07/2020, Bộ trưởng Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định đính chính Thông tư số 11/2020/TT-BCT ngày 15 tháng 6 năm 2020 quy định quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh Châu Âu

Bản mềm quyết định được đính kèm dưới đây: