Thông tin thị trường rau quả tươi EU

11/02/2020

Thời gian: 2019 

Đơn vị thực hiện: Thương vụ Việt Nam tại Bỉ và EU

Để hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam hiểu biết về thị trường EU trước khi có quyết định chuyển đổi hàng rau quả từ Trung Quốc sang EU trong thời gian tới, Thương vụ Việt Nam tại Bỉ và EU đã tóm tắt các thông tin liên quan đến thị trường rau quả tươi tại EU.

Tài liệu được đính kèm dưới đây: