Sự kiện

Hội nghị: EVFTA - Một số cam kết quan trọng về sở hữu trí tuệ và những điều cần lưu ý

05/09/2019

Hội nghị 
"Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu (EVFTA)
Một số cam kết quan trọng về sở hữu trí tuệ và những điều cần lưu ý"

Thời gian: 8h00-12h00, ngày 27 tháng 8 năm 2019

Địa điểm: Hội trường tầng 2, Số 23 Ngô Quyền, Hà Nội

Đơn vị tổ chức: Bộ Công Thương & Bộ Khoa học và Công nghệ

Nội dung: Có 4 phần trình bày chính

1. Tổng quan về Hiệp định EVFTA, lợi ích chiến lược và quá trình tiến tới phê chuẩn Hiệp định    

Đại diện Vụ chính sách thương mại đa biên, Bộ Công Thương

2. Giới thiệu cam kết về sở hữu trí tuệ trong Hiệp định EVFTA – Cơ hội và thách thức đối với Việt Nam 

Đại diện Cục Sở hữu trí tuệ, Bộ Khoa học và Công nghệ

Nội dung: Trình bày các nội dung chính về cam kết SHTT của Việt Nam cũng như của EU, từ đó xác định ra các điểm có lợi cho Việt Nam nói chung và doanh nghiệp Việt Nam nói riêng khi đi vào thực thi. Ngoài ra, diễn giả sẽ trình bày thêm về những thách thức đi kèm và đề xuất các giải pháp cần thiết để khắc phục thách thức và tận dụng cơ hội của EVFTA trong lĩnh vực SHTT.

3. Thực thi Hiệp định EVFTA và công tác phòng chống hàng giả 

Đại diện Tổng cục Quản lý thị trường, Bộ Công Thương

Nội dung: Trình bày tác động của Hiệp định EVFTA đối với công tác phòng chống hàng giả trên thị trường nội địa (các quy định của Hiệp định sẽ mang lại những thuận lợi gì cho việc quản lý thị trường được hiệu quả hơn…).

4. Cam kết về SHTT trong Hiệp định EVFTA – Góc nhìn từ phía doanh nghiệp

Đại diện Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam  

Nội dung: Căn cứ trên các cam kết về SHTT trong EVFTA, diễn giả trình bày góc nhìn về tác động của các cam kết này đối với doanh nghiệp Việt Nam (những cơ hội, thách thức và khó khăn cụ thể). Từ đó, đề xuất giải pháp cho cơ quan quản lý để xử lý các khó khăn, thách thức đó

Tài liệu Hội nghị được đính kèm dưới đây: