EVFTA tạo ra cơ hội mới cho doanh nghiệp Việt Nam trong quan hệ với EU

12/01/2019

Tác giả: GS. TSKH Nguyễn Mại

Lời mở đầu: 

Năm 2018 tình hình KT-XH nước ta diễn biến tích cực, hội nhập quốc tế được tăng cường với hai FTA mới là Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương có 12 nước thành viên chính thức ký ngày 4/2/2016, có hiệu lực từ năm 2019 và FTA EU-VIệt Nam (EVFTA) đang được trình lên Quốc hội hai bên để phê chuẩn.

Nghiên cứu phân tích những nội dung chính của EVFTA, chỉ ra những thuận lợi và khó khăn trong việc thực thi Hiệp định, từ đó đề xuất các giải pháp.

Nghiên cứu được đính kèm dưới đây: