Nghị quyết 72/2018/QH14 Phê chuẩn CPTPP cùng các văn kiện liên quan

26/11/2018

Ngày 12/11/2018, tại Kỳ họp thứ 6, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết số 72/2018/QH14 Phê chuẩn Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) cùng các văn kiện liên quan.

Hiệp định CPTPP sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 30/12/2018.

Nghị quyết được đăng tải dưới đây:

1. Nội dung Nghị quyết

2. Phụ lục