Chuỗi báo cáo về các biện pháp SPS và TBT trong thương mại 2010 - 2015

29/11/2017

Năm: 2010 - 2015

Đơn vị thực hiện: Văn phòng Đại diện Thương mại Hoa Kỳ (USTR)

Giới thiệu:

Từ 2010, USTR bắt đầu phát hành chuỗi báo cáo thường niên về SPS và TBT, nhằm mục đích củng cố kiến thức về các biện pháp thương mại phi thuế quan tới các nhà xuất khẩu Hoa Kỳ, đồng thời tập trung vào hoạt động của các cơ quan Hoa Kỳ trong việc giải quyết các vấn đề thương mại liên quan tới lĩnh vực này, và được tổng hợp thành một báo cáo chung về rào cản thương mại thế giới năm 2015. 

Báo cáo TBT tập trung vào các rào cản thương mại liên quan đến tiêu chuẩn sản phẩm, quy định kỹ thuật và thủ tục hài hòa tại những đối tác thương mại của Hoa Kỳ. Báo cáo cũng bao gồm thông tin cơ bản về các biện pháp, quy trình và thủ tục Hoa Kỳ sử dụng để bảo hộ thị trường nội địa, và các công cụ Hoa Kỳ sử dụng để tiêu chuẩn hóa các quy định liên quan. Những thông tin này được cung cấp nhằm hỗ trợ người đọc có kiến thức sâu hơn về các vấn đề thương mại liên quan, cũng như phương thức xử lý những vấn đề đó. Phần cuối cùng của báo cáo sẽ liệt kê những rào cản thương mại chủ yếu mà doanh nghiệp Hoa Kỳ đang phải đối mặt, cùng nỗ lực của chính phủ Hoa Kỳ nhằm giới hạn ảnh hưởng của chúng.

Trong khi đó, Báo cáo SPS lại đề cập tới các rào cản quan trọng mà nhà xuất khấu thực phẩm Hoa kỳ phải đối mặt do chính phủ nước đối tác áp dụng để bảo vệ con người, động thực vật nước họ khỏi những nhân tố gây hại như dịch bệnh, chất độc... Những biện pháp này đóng vai trò quan trọng trong việc định hình dòng chảy thương mại quốc tế. Báo cáo này sẽ tập trung vào các biện pháp SPS chưa rõ ràng, còn rắc rối, mang tính phân biệt đổi xử và tạo nên rào cản khó khăn đáng kể với các doanh nghiệp Hoa Kỳ. Rất nhiều biện pháp đang trở thành thử thách lớn cho những doanh nghiệp vừa và nhỏ với nguồn lực giới hạn để tuân thủ theo các quy định yêu cầu. Báo cáo cũng nêu lên những nỗ lực của chính phủ Hoa Kỳ nhằm giảm thiểu các rào cản bất hợp lý đó.

Báo cáo các năm được đính kèm dưới đây:

Năm: 2010 - 2015
Đơn vị thực hiện: Văn phòng Đại diện Thương mại Hoa Kỳ (USTR)