Hiệp định TFA

Hiệp định Thuận lợi hóa Thương mại (FTA) được WTO thông qua ngày 14/07/2014 tại Geneva, và chính thức có hiệu lực từ 22/02/2017.

Xem thêm

Từ nhu cầu thúc đẩy hơn nữa việc di chuyển, giải phóng và thông quan hàng hóa, tạo điều kiện thuận lợi cho thương mại quốc tế, các nước WTO đã thống nhất tiến hành đàm phán Hiệp định Tạo Thuận lợi Thương mại (Hiệp định TF). Cho đến nay, đã có 38 phiên đàm phán chính thức tại WTO và dự kiến Hiệp định này sẽ được ký kết vào cuối năm 2011 đồng thời kết thúc vòng Đàm phán Doha. Phiên đàm phán đầu tháng 4/2011 là phiên kết thúc để ra dự thảo văn bản Hiệp định TF cuối cùng trình tra Ủy ban Đàm phán Thương mại (TNC) của WTO để thực hiện các thủ tục ký kết tiếp theo

Xem thêm