Diễn biến đàm phán

Vòng đàm phán thứ 9 FTA Việt Nam- EFTA

Tại vòng đàm phán thứ 9 diễn ra tại Hà Nội vào tháng 8 vừa qua, hai bên đã tập trung vào các nội dung liên quan tới mở cửa thị trường hàng hóa và dịch vụ với mục đích tạo điều kiện tốt nhất cho hàng hóa của EFTA và Việt Nam vào thị trường của nhau một cách dễ dàng và thuận lợi nhất. Nội dung đàm phán bao trùm lên nhiều lĩnh vực khác nhau như: thương mại dịch vụ, tài chính, viễn thông… Đây là một trong những nội dung hết sức phức tạp và khó khăn. Tuy nhiên hai bên vẫn tiếp tục nỗ lực cùng hướng tới mục đích tạo ra một FTA có lợi nhất cho các bên.

Qua 9 vòng đàm phán, các bên đã đạt được một số đồng thuận tích cực. Cụ thể là những bước tiến quan trọng trong việc thống nhất lời văn hiệp định tại các nội dung như: Thể chế, pháp lý, thương mại dịch vụ, thủ tục hải quan và thuận lợi hóa thương mại, các biện pháp phòng vệ thương mại, quy tắc xuất xứ.

Dự kiến hai bên sẽ tiếp tục đàm phán vào cuối năm nay. 

Các bài khác