Văn kiện

Văn bản Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam - Liên minh Kinh tế Á Âu (bản Tiếng Việt)

Ngày 29/5, tại Kazakhstan, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng cùng Thủ tướng các nước thành viên Liên minh Kinh tế Á-Âu, bao gồm Nga, Armenia, Belarus, Kazakhstan và Kyrgyzstan, đã ký chính thức Hiệp định Thương mại tự do (FTA) giữa Việt Nam và Liên minh Kinh tế Á-Âu.

Hiệp định này hiện vẫn đang trong quá trình phê chuẩn tại nội bộ mỗi nước và chưa có hiệu lực (dự kiến sẽ bắt đầu có hiệu lực từ đầu năm 2016)

Dưới đây là toàn văn Hiệp định Thương mại Tự do (FTA) Việt Nam - Liên minh Kinh tế Á Âu bằng Tiếng Việt

(Lưu ý:Hiệp định này được hai Bên thống nhất ký kết và thực thi bằng tiếng Anh, phần tiếng Việt được dùng để để tham khảo, bản Tiếng Anh download tại đây)

Các bài khác