Các văn bản thực thi của Việt Nam

Quyết định 2185/QĐ-TTg năm 2016 phê duyệt Kế hoạch tổng thể triển khai Cơ chế một cửa quốc gia và Cơ chế một cửa ASEAN giai đoạn 2016-2020

Tiêu đề Quyết định 2185/QĐ-TTg năm 2016 phê duyệt Kế hoạch tổng thể triển khai Cơ chế một cửa quốc gia và Cơ chế một cửa ASEAN giai đoạn 2016-2020
Số hiệu 2185/QĐ-TTg
Nơi ban hành Thủ tướng Chính phủ
Ngày ban hành 14/11/2016
Ngày có hiệu lực 14/11/2016
Tình trạng Còn hiệu lực
Nội dung văn bản Tiếng Việt <link>

Các bài khác