Các văn bản thực thi của Việt Nam

Nghị định 130/2016/NĐ-CP Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại Hàng hóa ASEAN - Hàn Quốc giai đoạn 2016-2018

Ngày 01/09/2016, Chính phủ ban hành Nghị định 130/2016/NĐ-CP Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại Hàng hóa ASEAN - Hàn Quốc giai đoạn 2016-2018.

Ngày có hiệu lực: 01/9/2016

Nội dung Nghị định có thể được tải về tại đây:

Các bài khác