Các văn bản thực thi của Việt Nam

Nghị định 129/2016/NĐ-CP quy định thuế suất và điều kiện được hưởng thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại Hàng hóa ASEAN giai đoạn 2016 - 2018

Ngày 01/09/2016, Chính phủ ban hành Nghị định số 129/2016 ban hành biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt (thuế suất ATIGA)của Việt Nam để thực hiện Hiệp định thương mại hàng hóa ASEAN giai đoạn 2016 – 2018Nghị định có hiệu lực từ ngày 01/09/2016Nghị định này có thể được tải về tại đây:

Các bài khác