Hiệp định với các nước

Hiệp định giữa Chính phủ nước Công hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Vương quốc Cam-pu-chia về tránh đánh thuế hai lần và ngăn ngữa việc trốn lậu thuế với thuế đánh vào thu nhập

Nơi ký kết

Hà Nội

Ngày ký

31/03/2018

Thành viên tham gia

Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Vương quốc Cam-pu-chia

Mô tả hiệp định

Chính phủ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Vương quốc Cam-pu-chia, mong muốn ký kết một Hiệp định về tránh đánh thuế hai lần và ngăn ngừa việc trốn lậu thuế đối với các loại thuế đánh vào thu nhập

 

Văn bản Hiệp định

Hiệp định giữa Việt Nam và Cam-pu-chia về tránh đánh thuế hai lần và ngăn ngừa việc trốn lậu thuế đối với các loại thuế đánh vào thu nhập (Tiếng Việt)

Hiệp định giữa Việt Nam và Cam-pu-chia về tránh đánh thuế hai lần và ngăn ngừa việc trốn lậu thuế đối với các loại thuế đánh vào thu nhập (Tiếng Anh)

Các bài khác