Hiệp định với các nước

Hiệp Ðịnh Giữa Chính Phủ Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam Và Chính Phủ Cộng Hòa Latvia Về Hợp Tác Kinh Tế - Thương Mại

Nơi ký kết

Riga

Ngày ký

06/11/1995

 

 

Danh sách thành viên tham gia ký kết

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Cộng hòa Latvia

Mô tả

 

Chính phủ Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Cộng hòa Latvia, dưới đây gọi tắt là hai Bên ký kết. Với lòng mong muốn củng cố và phát triển các mối quan hệ kinh tế - thương mại giữa hai nước, Thể hiện quyết tâm thúc đẩy việc củng cố hệ thống mậu dịch đa biên và phát triển quan hệ trong lĩnh vực thương mại phù hợp với các nguyên tắc cơ bản của Tổ chức mậu dịch thế giới, Tuân thủ các nguyên tắc bình đẳng, cùng có lợi và các nguyên tắc của luật pháp quốc tế, Ðã thỏa thuận những điều sau đây:

Văn bản Hiệp định:

Các bài khác