Văn kiện

Hiệp định Đối tác Kinh tế toàn diện ASEAN - Nhật Bản (AJCEP)

Tháng 4/2008, ASEAN và Nhật Bản ký kết Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện (AJCEP). AJCEP được đánh giá là một Hiệp định thương mại tự do (FTA) toàn diện trong nhiều lĩnh vực, bao gồm thương mại hàng hóa, dịch vụ, đầu tư và hợp tác kinh tế. Trước đó hai bên đã ký Hiệp định khung về đối tác kinh tế toàn diện ASEAN - Nhật Bản năm 2003.

Hiệp định AJCEP có hiệu lực từ ngày 1/12/2008

Văn kiện Hiệp định:

  1. Hiệp định về Quan hệ đối tác kinh tế toàn diện giữa các quốc gia thành viên hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á và Nhật Bản 2008 (Bản tiếng Anh) (Bản tiếng Việt)

 

 

  • Tra cứu Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo AJFTA

2. Thỏa thuận khung về đối tác kinh tế toàn diện giữa Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) và Nhật Bản 2003 (Bản tiếng Anh) (Bản Tiếng Việt)

Tham khảo thêm:

Trang web về AJCEP của ASEAN: http://ajcep.asean.org/

Các bài khác