Văn kiện

Hiệp định đối tác kinh tế giữa Việt Nam và Nhật Bản (VJEPA)

Hiệp định Đối tác Kinh tế Việt Nam – Nhật Bản (VJEPA) được ký kết ngày 25/12/2008 và có hiệu lực bắt đầu từ ngày 1/10/2009.

Đây là FTA song phương đầu tiên của Việt Nam, trong đó cả Việt Nam và Nhật Bản dành nhiều ưu đãi cho nhau hơn so với FTA ASEAN – Nhật Bản.

Toàn văn Hiệp định đối tác kinh tế Việt Nam - Nhật Bản:

Các văn bản khác:

  • Thỏa thuận thực thi Hiệp định đối tác kinh tế Việt Nam - Nhật Bản (bản tiếng Anh)
  • Thông báo về việc thay đổi Form C/O AJ với các nước ASEAN (2014) (bản tiếng Anh
  • Hiệp định về Tự do, Xúc tiến và Bảo hộ Đầu tư Việt Nam - Nhật Bản (bản tiếng Anh)

Các bài khác