Nông nghiệp

Trợ cấp nông nghiệp

Trợ cấp nông nghiệp là hình thức hỗ trợ của Chính phủ cho việc sản xuất, tiêu thụ nông sản. Vậy trợ cấp nông nghiệp bao gồm những nhóm nào? Và chính phủ còn có thể trợ cấp xuất khẩu cho nông nghiệp sau khi gia nhập WTO hay không?.... Để tìm lời giải đáp cho những thắc mắc trên, hãy đón đọc cuốn booklet “Trợ cấp nông nghiệp”

Tập tin đính kèm: 

Các bài khác