Ấn phẩm - Tài liệu

Các Ấn phẩm khác

Một số qui định đối với hàng hoá nhập khẩu vào Úc

16/12/2018

Thời gian: 2017 Đơn vị thực hiện: Thương vụ Việt Nam tại Úc

Hướng dẫn xuất khẩu vào thị trường Úc

15/12/2018

Thời gian: 2015 Đơn vị thực hiện: Thương vụ Việt Nam tại Úc

Cẩm nang hướng dẫn doanh nghiệp về Hiệp định Khu vực thương mại tự do châu Phi (AfCFTA)

14/12/2018

Thời gian: 9/2018 Đơn vị thực hiện: ITC - International Trade Centre

Hỏi đáp về FLEGT và VPA dùng cho doanh nghiệp

09/12/2018

Thời gian: 12/2017 Đơn vị thực hiện: Trung tâm Giáo dục và Phát triển (CED)

Hướng dẫn tuân thủ VPA dành cho doanh nghiệp

09/12/2018

Thời gian: 11/2017 Đơn vị thực hiện: Trung tâm Giáo dục và Phát triển (CED)

Báo cáo Thương mại Thế giới 2015: Tăng tốc thương mại: Lợi ích và thách thức trong quá trình thực thi TFA

01/12/2018

Thời gian: 2015 Đơn vị thực hiện: Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO)

Tập hợp Niên giám Thống kê Hải quan về hh XNK Việt Nam (bản tóm tắt) 2011 - 2017

05/10/2018

Thời gian: 2011 - 2017Đơn vị thực hiện: Tổng cục Hải quan

Tổng hợp thuế quan Thế giới 2018

17/08/2018

Năm phát hành: 2018 Đơn vị thực hiện: Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO)- Trung tâm Thương mại Quốc tế (ITC) – Hội nghị Liên Hợp Quốc về Thương mại và Phát triển (UNCTAD)

Kết quả chính thức tổng điều tra kinh tế 2017

16/08/2018

Năm thực hiện: 2017 Đơn vị thực hiện: Tổng cục Thống kê