Ấn phẩm - Tài liệu

Các Ấn phẩm khác

Tổng hợp thuế quan Thế giới 2018

17/08/2018

Năm phát hành: 2018 Đơn vị thực hiện: Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO)- Trung tâm Thương mại Quốc tế (ITC) – Hội nghị Liên Hợp Quốc về Thương mại và Phát triển (UNCTAD)

Kết quả chính thức tổng điều tra kinh tế 2017

16/08/2018

Năm thực hiện: 2017 Đơn vị thực hiện: Tổng cục Thống kê

Sách hướng dẫn về Hiệp định Đầu tư Toàn diện ASEAN

16/08/2018

Thời gian: 04/2014 Đơn vị thực hiện: EU-MUTRAP

Báo cáo thường niên năm 2018 của WTO

27/07/2018

Thời gian: 31/5/ 2018 Đơn vị thực hiện: Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO)

Báo cáo xuất nhập khẩu Việt Nam năm 2017

27/03/2018

Thời gian: 2018 Đơn vị thực hiện: Bộ Công Thương

Cẩm nang doanh nghiệp: Tổng hợp cam kết trong các FTA đối với ngành giày dép

05/03/2018

Thời gian: 2018 Đơn vị thực hiện: Trung tâm WTO và Hội nhập - VCCI

Sổ tay Hiệp hội Doanh nghiệp: 09 bước cho một khuyến nghị chính sách hiệu quả

07/02/2018

Xây dựng các khuyến nghị chính sách là một phần quan trọng trong hoạt động vận động chính sách của các Hiệp hội doanh nghiệp với các Cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Báo cáo sơ bộ Kết quả Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản năm 2016

13/10/2017

Thời gian: 2016 Đơn vị thực hiện: Ban chỉ đạo Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản trung ương

Tập hợp Niên giám Thống kê Hải quan về hh XNK Việt Nam (bản tóm tắt) 2011 - 2016

05/10/2017

Thời gian: 2011 - 2016Đơn vị thực hiện: Tổng cục Hải quan