Các cam kết gia nhập WTO của Việt Nam

 • Cam kết về chuyển phát và viễn thông

  Dịch vụ viễn thông và một phân ngành của nó là dich vụ chuyển phát sẽ có những điều chỉnh như thế nào sau khi Việt Nam gia nhập WTO? Các nhà đầu tư nước ngoài có thể cung cấp các dịch vụ viễn thông và dịch vụ chuyển phát tại Việt Nam dưới các hình thức nào?....Để tìm hiểu cụ thể về những vấn đề trên, hãy cùng đón đọc cuốn booklet “ Cam kết WTO về chuyển phát và viễn thông”

 • Cam kết WTO về phân phối - logistics

  Việt Nam cam kết mở cửa những dịch vụ phân phối nào và cam kết dịch vụ logistics gì khi nhập WTO? Nhà đầu tư nước ngoài có thể thực hiện hoạt động phân phối và cung cấp dịch vụ đại lý vận tải hàng hóa tại Việt Nam dưới các hình thức nào?....Cuốn booklet “Cam kết WTO về phân phối- logistics” sẽ cung cấp cho bạn những câu trả lời thỏa đáng! Việt Nam cam kết mở cửa những dịch vụ phân phối nào và cam kết dịch vụ logistics gì khi nhập WTO? Nhà đầu tư nước ngoài có thể thực hiện hoạt động phân phối và cung cấp dịch vụ đại lý vận tải hàng hóa tại Việt Nam dưới các hình thức nào?....Cuốn booklet “Cam kết WTO về phân phối- logistics” sẽ cung cấp cho bạn những câu trả lời thỏa đáng!

 • Cam kết WTO về Ngân hàng - Chứng khoán

  Để tìm hiểu Việt Nam có cam kết những dịch vụ ngân hàng và dịch vụ chứng khoán nào khi gia nhập WTO? Những quy chế chung đối với việc cung cấp dịch vụ ngân hàng và dịch vụ chứng khoán tại Việt Nam? Việt Nam có đưa ra cam kết nào về ngoại hối không? Việt Nam có thể mở cửa thị trường chứng khoán khác với cam kết WTO không?...Mời bạn cùng đón đọc cuốn booklet “Cam kết WTO về ngân hàng- chứng khoán”

 • Cam kết WTO về kế toán, kiểm toán, dịch vụ thuế, bảo hiểm

  Cuốn booklet “Cam kết WTO về kế toán, kiểm toán, dich vụ thuế - bảo hiểm” sẽ giúp bạn tìm hiểu Việt Nam có cam kết trong những phân ngành nào của dịch vụ kế toán, kiểm toán, dịch vụ thuế và dịch vụ bảo hiểm? Các doanh nghiệp kế toán, kiểm toán, bảo hiểm nước ngoài có thể hiện diện thương mại ở Việt Nam dưới hình thức nào? Việt Nam có hạn chế đẩu tư nước ngoài trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán và dịch vụ bảo hiểm hay không?...

 • Cam kết chung về dịch vụ

  Thương mại dịch vụ là một bộ phận quan trọng trong WTO. Vậy hệ thống cam kết về dịch vụ trong WTO bao gồm những gì? Theo Hiệp định GATS, Việt Nam có nghĩa vụ gì liên quan đến dịch vụ? Việt Nam cam kết cho phép các nhà đầu tư nước ngoài được hoạt động cung cấp dịch vụ tại Việt Nam dưới hình thức nào? Cam kết dịch vụ có liên quan tới đầu tư trực tiếp và gián tiếp nước ngoài vào Việt Nam không?...Cuốn booklet “Cam kết chung về dịch vụ” sẽ giúp bạn tìm ra câu trả lời cho những thắc mắc trên.