Các cam kết gia nhập WTO của Việt Nam

 • Cam kết WTO về điện tử

  Ngành điện tử Việt Nam bắt đầu phát triển từ giữa thập niên 1990. Cho tới nay, năng lực cạnh tranh của ngành như thế nào? Việt Nam đã có những cam kết gì trong khuôn khổ WTO về thuế nhập khẩu đối với sản phẩm điện tử? Các doanh nghiệp điện tử cần làm gì để đối phó với các tác động của WTO?... Cuốn booklet” Cam kết về điện tử” sẽ cung cấp cho bạn nhưng hiểu biết thực sự lý thú!

 • Cam kết WTO về dệt may

  Để có một cái nhìn chính xác nhất về ngành dệt may Việt Nam, nhất là sau khi Việt Nam gia nhập WTO: năng lực cạnh tranh của ngành ra sao? Những thuận lợi và thách thức đặt ra cho ngành? Doanh nghiệp dệt may cần phải làm gì trong bối cảnh hội nhập?... Hãy cùng đón đọc cuốn booklet “Cam kết WTO về dệt may”

 • Cam kết WTO về hạn chế số lượng xuất, nhập khẩu

  Trong WTO, các biện pháp hạn chế số lượng xuất khẩu, nhập khẩu là các quy định do một nước đưa ra nhằm hạn chế số lượng hoặc giá trị hàng nhập khẩu vào/xuất khẩu từ nước mình. Vậy biện pháp này được áp dụng trong những trường hợp nào? Việt Nam có cam kết gì về vấn đề này?... Hãy tự tìm cho mình câu trả lời với cuốn booklet “Cam kết WTO và hạn chế số lượng xuất, nhập khẩu”

 • Cam kết WTO về Thuế nội địa

  Thuế nội địa bao gồm tất cả các loại thuế đánh vào các chủ thể và sản phẩm của hoạt động kinh doanh trừ thuế nhập khẩu, thuế xuất khẩu, thuế chống bán phá giá và thuế chống trợ cấp. Trong WTO có những quy định cụ thể về việc áp dụng thuế nội địa. Vậy sau khi gia nhập WTO Việt Nam có những cam kết gì đối với thuế nội đia? Cam kết về thuế nội địa có tác động như thế nào đối với sản xuất trong nước?... Cuốn booklet “Cam kết WTO về thuế nội địa” sẽ giúp bạn tìm ra câu trả lời

 • Cam kết chung về thuế quan

  Đàm phán mở cửa thị trường hàng hóa của Việt Nam khi gia nhập WTO tập trung vào vấn đề thuế nhập khẩu và các biện pháp phi thuế. Để tìm hiểu sâu hơn về mức độ cam kết mở cửa thị trường hàng hóa của Việt Nam trong WTO và tác động của cam kết giảm thuế theo WTO đối với doanh nghiệp Việt Nam….mời các bạn đón đoc cuốn booklet “Cam kết chung về thuế quan”

 • Cam kết WTO về Doanh nghiệp thương mại Nhà nước, Doanh nghiệp Nhà nước

  Doanh nghiệp thương mại nhà nước là doanh nghiệp được nhà nước dành cho những đặc quyền nhất định trong hoạt động xuất, nhập khẩu. Gia nhập WTO, Việt Nam có cam kết riêng gì về hoạt động của doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp thương mại nhà nước? Việt Nam có kế hoạch giảm dần và loại bỏ các doanh nghiệp thương mại nhà nước không?... Hãy đón đọc cuốn booklet “Cam kết WTO về doanh nghiệp thương mại nhà nước- doanh nghiệp thương mại” để có cái nhìn cụ thể và sâu sắc về những vấn đề trên.

 • Cam kết WTO về vận tải

  Có nhiều loại hình dịch vụ vận tải khác nhau: vận tải biển, vận tải thủy nội địa, vận tải hàng không,…,vận tải đa phương thức.Vậy Việt Nam cam kết những dịch vụ vận tải nào khi gia nhập WTO? Cam kết về mỗi loại hình vận tải cụ thể ra sao?... Cuốn booklet “Cam kết WTO về vận tải” thực sự sẽ giúp bạn giải đáp những thắc mắc trên

 • Cam kết WTO về các dịch vụ kinh doanh

  Gia nhập WTO, Việt Nam đã đưa ra cam kết mở cửa thị trường đối với các dịch vụ kinh doanh khác nhau. Cụ thể là Việt Nam có cam kết gì về dịch vụ nghiên cứu thị trường? Việt Nam cam kết mở cửa thị trường dịch vụ tư vấn quản lý như thế nào? Nhà cung cấp dịch vụ nước ngoài có thể thực hiện hoạt động quảng cáo gì, dưới hình thức nào ở Việt Nam?...Hãy cùng đón đọc cuốn booklet “Cam kết WTO về các dịch vụ kinh doanh” để tìm hiểu rõ hơn về những vấn đề trên