Sẽ tăng mức thuế và giá các sản phẩm thuốc lá

Theo Bộ Tài chính, năm 2010, chính sách thuế các sản phẩm thuốc lá sẽ được xây dựng theo hướng tăng thuế và giá.

Bộ Tài chính cũng sẽ áp dụng mức thuế cao đối với các sản phẩm thuốc lá nhập khẩu; hạn chế và kiểm soát chặt chẽ việc bán sản phẩm thuốc lá tại các cửa hàng miễn thuế.

Lộ trình tăng thuế đối với sản phẩm thuốc lá sẽ phù hợp với tiến độ xây dựng chương trình cải cách hệ thống chính sách thuế.

Nguồn: Vietnam Plus