Xuất khẩu nông lâm thủy sản tăng gần 25%

Xuất khẩu nông lâm thủy sản tháng 2 đạt trên 1,4 tỷ USD đã nâng tổng kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng này của Việt Nam từ đầu năm đến nay lên trên 2,8 tỷ USD, tăng gần 25% so với cùng kỳ năm ngoái.
Trong số này, xuất khẩu nông sản đạt gần 1,5 tỷ USD, tăng 11% so với cùng kỳ năm trước; thủy sản đạt 628 triệu USD, tăng trên 41% và lâm sản đạt 617 triệu USD, tăng gần 60%.

Cao su, hạt tiêu, hạt điều và chè tiếp tục là những mặt hàng nông sản xuất khẩu chủ lực của Việt Nam trong thời gian này khi đạt tăng trưởng cao về cả lượng và giá trị.