Tập huấn “Hiểu biết về TPP - Hiệp định đối tác kinh tế xuyên Thái Bình Dương”.

Trung tâm WTO cùng Sở Công Thương và Hiệp hội Doanh nghiệp TPHCM tổ chức tập huấn ngắn hạn với nội dung “Hiểu biết về TPP - Hiệp định đối tác kinh tế xuyên Thái Bình Dương”.

Chương trình tập huấn nằm trong chuỗi các hoạt động cung cấp thông tin và hỗ trợ doanh nghiệp tận dụng cơ hội từ hội nhập quốc tế, nhằm mục đích để các doanh nghiệp có sự chuẩn bị tốt, xác định lợi thế cạnh tranh và tăng giá trị của sản phẩm, tận dụng cơ hội từ TPP vốn được xem là hiệp định của thế kỷ 21 với những tiêu chuẩn rất cao.