Hội thảo “Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương và quá trình tham gia của Việt Nam”

Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) là một hiệp định thương mại tự do nhiều bên, có tiêu chuẩn cao. Cho đến nay, hiệp định này đã có 12 nước thành viên và trải qua 19 phiên đàm phán chính thức. Hiện quá trình đàm phán đang bước vào giai đoạn cuối. Các nhà lãnh đạo đã nhất trí nỗ lực kết thúc đàm phán vào cuối năm 2013.

Trong bối cảnh đó, Bộ Công thương phối hợp với Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức:

Hội thảo

“HIỆP ĐỊNH ĐỐI TÁC XUYÊN THÁI BÌNH DƯƠNG VÀ QUÁ TRÌNH THAM GIA CỦA VIỆT NAM”